Monday, October 21, 2013

20 notes

1-Σε νέο βιβλίο του ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικώς απαλλάσσει τους Εβραίους από τους ισχυρισμούς, ότι ευθύνονται για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, αποσείοντας συγχρόνως την έννοια "συλλογικής ενοχής των Εβραίων", η οποία στοιχειώνει αιώνες τις σχέσεις των Χριστιανών μαζί τους.2-Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά π...οιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».3-Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης:
«Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατέλειωτες για πράγματα πού δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να τους σπρώχνουν άλλους στην αίρεση και άλλους σε σχίσματα, και να κερδίζει έδαφος ο διάβολος.4-Η σταδιακή απομάκρυνση από την καθαρότητα της Ορθοδοξίας έχει αρχίσει με την υποστήριξη των πολιτικών, αλλά και μερίδας του Πανεπιστημιακού κατεστημένου, που επιτρέπει ή και προωθεί σοφιστικές λύσεις για να ξεπερασθούν οι ισχυρές δογματικές βάσεις της Ορθοδοξίας, χάριν της κενοδοξίας των ατόμων της Πανθρησκείας και των Νεοταξικών συμφερόντων.5-«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Απ. Παύλος Τίτ. Γ10). Οι Ορθόδοξοι όμως επιμένουμε να μετέχουμε συνεχώς σε συναθροίσεις αιρετικών Και βέβαια υπάρχουν οι Αποστολικοί κανόνες που ορίζουν ότι επιβάλλεται να μην έχομε πνευματική επαφή μαζί τους, για όποιον τυχόν δεν κατάλαβε τα προηγούμενα αποσπάσματα των Γραφών.6-Δυστυχώς το κατασκεύασμα του Οικουμενισμού προωθείται μέσα στο σχέδιο της πολτοποίησης όλων των θρησκειών, και της εγκαθίδρυσης της Πανθρησκείας, η οποία θα επινοήσει νέα λειτουργικά σύμβολα, όπως αστέρι αντί σταυρού, ψευτο-ευαγγέλια κλπ, και θα γίνει η επίσημη θρησκεία στα χρόνια του Αντιχρίστου.7-The jews possess nearly all of the media sources and control all of the politicians which places every American squarely under the yoke of world judaism. Thru financial control? the jews have used the USA to hijack the world monetary system, perpetrate the holocaust lies, steal Palestine, perform 55 million abortions ..8-The illuminati is an organization inside the freemasons they are both evil but the difference is the illuminati is stronger than the freemasons because they control the freemasons.9-Freemasons is pure satanism illuminati is real and they seek control of the world.

Watch out guys they see everything you do they got control over the bank/money and laws also the police and the army we are rats in a cage.10-hollywood is spreading a luciferian ideology and brainwashing our children to accept the global police state of the coming Antichrist wake up shoose your side and fight those assholes.11-When you drop the "rain of fire", ie after the 3rd World War and the devastation that will occur from the powerful weapons, nuclear and otherwise. In fact, you will not prevail Antichrist, but rather suspended bad for several years 12-Atheists who hate God are not atheists!
Satanists - Jesus died for you and loves you too.
God does not recognise any contracts you made with satan. Repent. Your leader is just a jumped up created being.
Jews - Ex- Muslims who become Christian are not called Messianic Muslims.
Catholics, statues that bleed are not miracles. People being healed and raised from the dead are miracles.13-Όποιος δέν συγχωρεί τούς άλλους, σπάζει τήν γέφυρα από τήν οποία
πρέπει νά περάσει ό ίδιος.
6). Συγχώρα τούς άλλους συχνά, τόν εαυτό σου ποτέ. 
7). Όταν συγχωρούμε τούς άλλους, ανοίγουμε τόν δρόμο
νά μάς συγχωρήσει.14-In the end times , Hell will be filled with young " .
There will be repentance very important in youth when evil reaches an impasse , has predicted that too, but generally will come sooner . Many young people have lost ... Hopefully we Orthodox , to receive from God the strength to resist evil time.
Our support to the new order and the jumble of intellectual perversions of fact is apostasy from God. Then said the Fathers people will not tolerate to hear the cheers God's teaching , and will be diverted to myths . Many are now talking about New Era for UFOs, for Hollow Earth, worlds in stars with higher culture etc. All these however, leave behind a trace true : Behind the hidden demonic influences , so nilly man of our days not can only be tripped over methodically evil forces. If you do not know anything right for them , how would you address them ?.15-Just because you don't believe in Hell doesn't mean it doesn't exist!
Are you willing to risk eternity?.16-FATHER'S WORDS Paisiou
The devil has three tentacles. For the poor the communism, for believers to ecumenism and for the rich to massonia. († Hieromonk Makarios, Elder Paisios of Mount Athos Reasons wisdom and grace, Mount Athos,.17-World leaders prophesy and clamoring for a united economy, a centralized government, a unique atomoTo not only say is that we have the letters of his name added up to give results in 666!.18-Children of LUCIFER conservation, the word "LUCIFER" means "Light Bearer", so the Masons are "children of light" or, in fact, "the children of LUCIFER".19-The Orthodox chants in our talk about sin and ask God's mercy, while the western and westernized religion who enjoy "songs" that are impregnated in self-righteousness.20-Anyone living in the past is like a dead man. Anyone living in the future with imagination, is naive, because the future is only of God. The Joy of Christ is only for now. The Eternal Present of God.

No comments:

Post a Comment