Saturday, July 25, 2015

Yoga Brainwashing Gods of the New Age Religion Exposed as a Fraud

Naive people,I feel sorry for you,you adore humans like he is God.The point is, what you will say to the real and one God,when you are dead,and face your real God.The real God of the Christians.Jesus said after you die crisis for each one of us

Monday, June 22, 2015

Tι συμβαίνει με τους ομοφυλόφιλους;

— Γέροντα, τι συμβαίνει με τους ομοφυλόφιλους; Μερικοί γιατροί λένε ότι γεννιούνται έτσι, ότι είναι δηλαδή θέμα χρωμοσωμάτων, θέμα της φύσης, άρα είναι αδύνατο αυτοί οι άνθρωποι να αλλάξουν και επομένως άδικα τους ταλαιπωρούν, και ότι δεν έχουν ευθύνη αυτοί.

.
— Πα! Πα! Όχι, βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι ένα πάθος και αυτό όπως και τα άλλα πάθη.

.
— Δηλαδή, μπορεί να διορθωθεί ένας τέτοιος άνθρωπος;

.
— Πώς δεν μπορεί! Μπορεί!… Αν θέλει και προσπαθήσει μπορεί να κόψει την κακιά συνήθεια… Πολύ βοηθάει να έχει κανείς έναν πραγματικό και καλό φίλο.

.
— Πώς γίνεται κανείς ομοφυλόφιλος; Φταίει η οικογένεια;

.
— Αν είναι μικρό παιδάκι πιο αδύνατο, πιο συνεσταλμένο και δεν προσέξουν τις παρέες του, τότε κανένας αλήτης μπορεί να το στριμώξει με το ζόρι… έλκεται και αυτό μετά από την ηδονή και σιγά-σιγά συνηθίζει.

.

Απόσπασμα από το βιβλίο:
Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ

Tuesday, June 16, 2015

HOW CAN I BE SAVED

Conversion is not a matter of accepting Jesus or asking Jesus into you heart or the Sinner's prayer or being involved in a church.it's the Matter of accepting the mysteries of the church CORRECTLY,WITH THE ORTHODOX WAY

Friday, June 5, 2015

Meditation


Unlike gym exercises, physical exercises of yoga (asanas) are not related to traffic, but targeted to immobilize the body. Respectively, and yoga breathing exercises (pranayama) is not targeted to better breathing, but on the reduction or withdrawal of anapnois11. So when the trainee has reached the fourth stage of yoga and has achieved stillness of body in specific postures and slow breathing, is ready to start meditation.
Simply put, meditation is defined as "Entering an altered state of consciousness through yoga exercises, breath control, using a mantra etc. Associated with Eastern metaphysical philosophies, New Age and / or eastern religions, these techniques assists the mind going blank or suspension of critical thinking "12. Indeed, "Meditation is the heart of the message of the Buddha," 13 and "is a major Buddhist practice that helps the seeker exceed the separated individual's status and to discover the" Buddha nature "'14. The eastern practice encourages concentration of attention so as to anchor the mind and cut from the surrounding phenomena. This turn inwards accompanied by a number of techniques such as concentration of attention in a particular simeio15. The mind "focused" on an object (a flower, a crystal, the flame of a candle, the image of the guru, or even Buddha and Christ), in a part of the body, breath, or any mantra etc. What is a mantra? The mantra is certain 'sacred' words syllable referring to Hindu deities and must be repeated continuously. "The mantra is not human constructs. In deep states of meditation enlightened ascetic yoga've seen or heard, the pulled while on transcendental state of consciousness ... the mantra almost always addressed to a deity and in a syllable or words in each case associated with this deity '16. "The most sacred Hindu mantra is Om, the supreme truth, the sound from which the universe was created" 17.
In the West, for obvious reasons, the religious core of meditation are often hidden. But in fact, with meditation "awakened one regarding the alleged divinity of and realizes its identification with the Absolute Brahman of Hinduism or a shortcoming of Buddhism." 18
According to Buddhism '' spiritual experience ascetic ... based on the sensational discovery that the much desired "himself" so many years and so it was looking for, actually ... there is! And since there is no "self", toteden exists and God as a separate being ... No people on or personality that understand how "outside world" ... Then Who are we? Through the Buddhist practice begins to suspect what once replied Odysseus Cyclops: "I'm no '... there is the essence of meditation. In emptiness "19.
Here part meditations from Yogi Baji: "Sit down and close your eyes. Use your energy ... sat in a posture that is comfortable for your body by your spine isia20 ... Now you begin to imagine that you are the most majestic light emitting plasma. You're grand, grand, grand, grand ... a perfectly lit plasma ... Let the thought of greatness them into flooded. They are the universe. Are you Infinite One. Are you verifying the existence of the Supreme Being. Commitment to this thought "21. This indicative list nobody understands that meditation is not a method of relaxation combating stress, but a gkourouistiki method, leading to aftopragmatosi22.
How far is all this from the Christian teaching is I think clear. The Christian, keeping his freedom and the logic of thought, turned out of him, the One, True, personal God of love whom he refers in humility, without the false belief that it aftolytrothei mesῳ arts. While the effects of the cultivation dialogismou23 Luciferian ego, the mental patient close to himself, the loss of self, or dissolution of personality.
Innocent yoga?
Yoga, as I tried to show and as evidenced by the history, methods and objective, is undoubtedly religious praktiki24, which is today a frightening spread Christian countries. From the Buddhist monasteries yoga has passed in the salons of the West. The encounters in various groups Hindus and Buddhists orientation in many New Age occultist groups and para-religious organization, meets in gyms, dance schools, even at school. There are many centers and groups in Greece that organizes yoga classes, even for pregnant women and for children of school and preschool age. They say that yoga is aimed at people of any race, religion or creed. Everyone of course is free to espouse Hinduism, Buddhism and which it wants religious practices, but knowing and not errant. And certainly knowing that all roads do not lead to God. For the Christian yoga is incompatible with the teaching and faith of dogmas. To practice yoga have to accept exochristianika doctrines such as beliefs about impersonal God, reincarnation, aftolytroseos through art, the existence and manipulation mystical "energy" etc. For all these Christians clash with Christian properties. Because, as they tell us themselves masters of yoga, "and only with the physical exercises one can lead to spiritual path." 25 As aptly noted Professor Johannes Aagaard, «The overwhelming majority of people who practice yoga Directive where they had not intended to go. Altered in people with new values ​​exindouizontai, this was not at all their intention '26.
Apart from the gradual initiation into anti-Christian teachings, yoga and physical risks involved. Illustration to say the Union itself Yoga in America says that children under 16 should not do yoga because she can hurt the body tous27.
In ancient texts mentioned several warnings that even "Hatha Yoga is dangerous tool" 28. In addition, it prepeina stressed that "mind both in Hinduism and Buddhism are considered part of the material body and thus an obstacle to spiritual awakening. Meditation is designed to bypass the mind, using special breathing techniques. "29 Unfortunately, as stress top American religionists, "There is little doubt that most meditation systems must be classified as training in occultism" 30. Pundits in meditation notes that "meditation that includes Yogic posture and breathing technique awake arcane energy and brings Mental changes ... old man ceases to exist and is replaced by a completely new personality." 31 The way of experiencing reality allazei32 And, as experts conclude, various psychological problems associated with meditation. Features mentioned the study of two psychiatrists in America, who attended for a decade hundreds of meditators. In this study under "Psychiatric complications of meditation practice" develops pathological and other side effects of dialogismou33. Also, Margaret Singer, who was a clinical psychologist and professor emeritus at the University of Berkley, a leading researcher in the field of psychosomatic medicine and specialized sektes34, watching over 70 people who practiced meditation than 417 years, recorded some of the lesions often present For many years the dialogizomenoi35: Abrupt discontinuation of conscience, anxiety attack, in memory difficulties, absence of limits, inappropriate emotional outbursts and unattached, long-lasting affective flattening, muscle twitching, seizures, visual hallucinations etc. Much of the relevant scientific research demonstrates that the man who meditates "jeopardizes the physical, mental and spiritual health" 36. The risks hides Yoga mentions "excessive introversion, spiritual hedonism, regression ... and emotional fixation guru" 37.
Studies of experts, but also the people testimonies I did yoga reported, inter alia, "emotional disorders, strong fear, depression, dramatic changes in mood, intense outbursts of anger, pain, loss of body sensation, temporary or permanent loss Logic ... "38. He guru Rajneesh says: "The experience of deep meditation is just like death ... when it happens so suddenly, or body suffers or mind ... Some people can go crazy" 39. Indicatively what the guru Mouktananta described as meditative experience: "I was frightening situation. My breathing changed, my belly is filled with air when eisepnea breath was being held inside. My mind had sickened by fear ... I began to see little people and keep track of my madness. My body began to jerk. Now I was not me who meditate. Meditation, I impose ... I was watching my body to burn ... Just finish all the Mouktananta concluded that he had Lamps »40. Many similar testimonials leads us to conclude that what we in the West often characterized as "madness, possession by spirits or daimonolipsia" in Anatolia is defined as "light" 41. And there are few cases of people who began experimenting with the "innocent" yoga and ended up in madness and daimonismo42, communicating with spirits, which once recognized as evil, sometimes eklamvanontaios "gods" that "guide" the host that "hospitality '. Often the consequences are tragic.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ


Ποτέ πλάνη δεν ήταν τόσο γόνιμη σε συνέπειες καταστροφικές, όσο αυτή που προηγουμένως εξεθέσαμε. Εξαγάγετέ τες οι ίδιοι. Αν ο άνθρωπος διδάσκεται από μόνο τον Θεό μέσα στο βάθος της ψυχής του, αν μένει καθαρά παθητικός στην οικείωση της αλήθειας, το Άγιον Πνεύμα είναι ο μόνος διδάσκαλος του χριστιανού μέσω των Αγίων Γραφών και άρα πρέπει να απορρίψομεν το διδάσκων σώμα, την διακο¬νία του ευαγγελικού λόγου. Αλλά δεν είναι αυτό όλο: με μιά άλλη αυστηρή εξαγωγή συμπερασμάτων, αν δεν υπάρχει αποστολικό αξίω¬μα συνεχιζόμενον εις τους αιώνας, δεν υπάρχει και χαρακτήρας ιερα¬τικός, ούτε κατά συνέπειαν πράξη ιερατική που να τον μεταδίδει, κι είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε την ιερατικήν χειροτονίαν από τον αριθμό των μυστηρίων.
Κατά την καθολική διδασκαλία, η Εκκλησία συνεχίζει το έργο του Σωτήρος και κάνει επίκαιρη την απολύτρωση μέσα στους αιώνες' πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ιερείς επιφορτισμένοι με το έργο της κλάσεως του άρτου, του Θείου Λόγου, επίσκοποι επίσης περιβεβλημέ¬νοι με μια διδακτική εξουσία, και ποιμένες απολαυόντες υπερφυσικά προνόμια. Κατά την προτεσταντική διδασκαλίαν, αντίθετα το πνεύμα της επιστήμης και της σοφίας δίνεται μόνο του αμέσως και θέτει με τα δικά του χέρια στις καρδιές μας τον ουράνιο λόγο. Έκτοτε ουδεμία ανάγκη ανθρωπίνων διδασκάλων, ούτε μυστηρίου που να τους καθιε¬ρώνει. Τι μπορεί να είναι η χειροτονία μέσα σ' αυτές τις αρχές, παρά μια εσωτερική ενέργεια δια της οποίας ο Θεός φωτίζει τις διάνοιες και παραδίδεται σε όλους κατά τον ίδιο τρόπο;
Ο Λούθηρος πήρε από την Παράδοση την ιδέα της γενικής ιερωσύνης: κατόπιν την εισήγαγε στο σύστημά του, αφού προηγουμένως την πα¬ραμόρφωσε τρομερά. Συχνά επανέρχεται στο ζήτημα της ιερατικής διακονίας, αλλά μόνο στο έργο του προς τους Βοημούς αδελφούς την διαπραγματεύεται εις βάθος. Ιδού οι θεμελιώδεις ιδέες αυτού του έργου του, που μας δίνει όραση για να δούμε ακόμα περαιτέρω στο βάθος του Προτεσταντισμού.
Απ' τις πρώτες κι όλας σελίδες ο αρχιτέκτων της Μεταρρύθμισης εμφανίζει την χειροτονία της Καθολικής Εκκλησίας σαν γρασσάρισμα με το λάδι, σαν ένα κοινό κούρεμμα, σαν μια απάτη, που δεν μπορεί να παράγει παρά αγύρτες, τσαρλατάνους, ιερείς του διαβόλου ... Κατόπιν συνιστά να εκδιώξουν όσους χειροτονήθηκαν από το "θηρίο", δηλαδή τον Πάπα σαν νόμιμους ποιμένες. Να τους κυνηγήσουν και να καθαρίσουν τη γη απ' αυτούς. Αυτό αποτελεί για όλους τους χριστια¬νούς όχι μόνο ένα δικαίωμα αδιαφιλονίκητο αλλά και μία υποχρέωση αυστηρά. Γιατί κάθε πιστός έχει ανυψωθεί στο ιερατικό αξίωμα, και βάσει αυτού οφείλει να κηρύττει τον λόγον, να ασκεί άφεση αμαρτιών, να τελεί το βάπτισμα, να τελετουργεί όλα τα μυστήρια. Το Άγιον Πνεύμα διδάσκει όλα σε όλους, φωτίζει όλες τις διάνοιες, θέτει την πίστη σε όλες τις καρδιές; δίνει σ' όλες τις ψυχές την βεβαιότητα της αληθινής διδασκαλίας, αλλά οι χριστιανοί οφείλουν για ζητήματα "ευταξίας" να παραχωρήσουν σε μερικούς μόνον τα δικαιώματα όλων, και οι εκλεκτοί του λαού να ασκήσουν το έργο της ιεράς Διακονίας, αφού οι πρεσβύτεροι, δηλαδή οι απλώς γεροντότεροι τους επιθέσουν τας χείρας.
Δεν μπορούμε, να μην εκφράσουμε πριν προχωρήσουμε πάρα πέρα, τις σκέψεις που γέννησε μέσα μας αυτή η παράδοξη διδασκαλία. Ταπεινός κόλαξ του λαού, όπως όλοι οι αιρετικοί, όλοι οι στασιαστές, όλοι οι εχθροί της εξουσίας, ο Λούθηρος γδύνει τον άνθρωπο από όλα τα ελαττώματά του προκειμένου να τον ντύσει με όλα τα προνόμια και όλες τις τελειότητες. Προσπαθεί να πνίξει στις ψυχές τη φωνή της δικής μας ένδειας και της βαθείας αθλιότητας. Αλλά εάν ο άνθρωπος βρίσκει μέσα στο πνευματικό του είναι, όλη τη ζωή, όλη την αλήθεια, αν κατέχει μέσα του το αντίδοτο για όλες τις συμφορές του πώς τότε να φαντασθούμε ότι έχει ανάγκη την κοινωνίαν;

Thursday, June 4, 2015

ABOUT THE CHURCH AS INTERPRETATION OF WRITING

Let us try to penetrate even further the question of Scripture and Tradition, after examining in the light of reason we study it under the torch of church history, because the games of illusion against truth to brighten up the depths of the Eschaton.
Excluding some Jewish sects that sought to forto¬soun the gospel ceremonial laws that are the most ancient Gnostic heresy. The eternity of matter, the creation and governance of the world by an inferior spirit, as the author called it those heresies? their docetism daydreams and all the sects is well known as not to require the reports here. Today all Christian sects aporri¬ptoun these teratologimata as contrary to Christianity.
E! So, these cognitive epeisthikan from Grafin for their lies? No. They chose to reject the Old Testament and aneki¬ryxan as the apocryphal gospels normally. A large number of scholars, among those who have studied Gnosticism, not to say all, dierotithisan doubt: How could these fallacies accepted? How were these heretics these demonology and so many paradoxes in the word of Christ and the apostles? And who would dare to refute within an hour of one thousand students teachings of Marcion? Who would not want through the Bible to lead them back to the Church? So we go through the temptation to blame their first opponents for lack of skill, because it could be effective.
But let us not forget that when the error born into the minds of people, whatever seeds fatal bearing in her, nor logic, nor the eloquence can not destroy it. Its roots are too deep that it can not look human to see them and hand to uproot them. Observe the different phases: first born, then grows, then dies. While in the period of increase of all even obstacles, come to the aid of. All of providing testimony, a proof. Listen: the earth deposits in favor of this and the sky is the guarantor. Meanwhile other ideas germinate in the minds of men a new world of chases but without any contact with the past.
Neither understands that asks surprised. How this was possible and did. When the same divine grace distracts someone from error to a general surprise then that person says that the intellect was previously would Meni under the most dense darkness and his eyes fell scales.
Then we found it impossible to bring the cognitive to the Church through the Bible, does the Church said it remains doubtful whether God ran up the world, if Jesus Christ was truly man. until declared by these doctrines based on the Bible?
Of course not. But relying on Tradition, the living word, proclaimed that he could discuss the doubts about the teachings contained in the Holy Books, faith, stable world apefaineto so quite decisive. And that those who wanted to cling to Jesus Christ, to the elect as shepherd of their souls, they could not shake off the yoke of this authority.
Undoubtedly the teachers of the Church refute the fallacies of the Gnostics by Scripture, no doubt cite divine didag¬mata through their writings which were written monuments of our faith. But in this case not only were these syllo¬gismoi thus quoted by considerations: two portions come into anti¬parataxi and writing was in the hands of both arrays. The faithful could be persuaded by the written word. we know that the Gnostics had fallen into great errors, but because they were heretics in turn convinced of the truth of their teaching, Christianity would have been lost as a positive institution, if the Bible was the only authority, if there was another canon of faith, global tradition.
Without this rule, but this criterion will never be possible to determine with certainty what the Christian faith. Just and could the person to tell them heretics: behold my own feeling and belief, behold the meaning they attach to Grafin. In a word without Tradition, any teaching of the Church, but only doubt and personal opinion. Without it no society of believers but only individuals, Christians isolated.
Once on th why heresy reached its highest phase to that Monadistes appear to preach of a deadly war. Indeed this last condition is not as Montanism wants Neander, which is the Akranes unlike Gnosticism. Students of Marcion reject the human element, the monadistes the Divine. The first teaching that the Saviour was the divine word enveloped a phenomenal body, the latter argue how the Saviour because was illuminated above does not mean that he was merely a man. They say: Everything moves the Spirit of God, they answered: The Holy Spirit descended nor the apostles nor the Church. In the hand, the matter is materially poor, in the eyes of others, all is well, there is no primal fall and wear. Finally the Gnostic teaching, the Gospel is the beginning of life, good sperm heavenly virtue, the system of Monadiston the Gospel is a canon purely moral, an abstract idea, a dead letter.
E! So the Monadistes like the Gnostics as heretics of all times and places, rejected the Tradition to stiri¬chthoun exclusively on the Holy Books. What ought to make the Church in this situation?
Declare that each would be left in opinion waiting to give a Bible study a satisfactory solution? Yes, without amfi¬volia, you ought to do it, had she not been for the establishment of any other idea, nor its essence nor its inception. But he did just the opposite, and behold the Divine teachings which indicates our record of: The teaching of Christ is eternal confident of their own. The living word and the written, the engraved in the hearts by the Holy Spirit reasons and those written on paper by divinely inspired authors are one and the same. Doubts displayed on the second disappearing under the torch of the first.
The instruction edidasketo the beginning of Christianity, the steady entire faith of the Church, to the criterion, the infallible canon in the interpretation of Scripture and, in accordance with this rule, it is always certain that our Divine Saviour is God and that was filled us with a Divine energy.
One who bases his belief on the Bible, that the results have led him biblical investigations, he has no faith, has no small idea of ​​what faith. He would always be ready to modify the "faith" of? There has to accept how a deeper study of the Sacred Letters will probably arrive in altogether more results? And therefore. We ask, may be born in the soul of a deep conviction unshakable, solid as a rock? And yet the only provision that deserves the name of Faith. Faith, unity of belief, pagkosmiotis teaching is one and the same thing. The man who truly believes even if the belief is fallacious is endomy¬cha convinced that holds the doctrine of Christ, that participates in the faith of the apostles and the entire Church. By holding stathe¬ros that this Faith encompassing Pasang truth is eternal, unchangeable, necessary. This faith is the only sensible, the only worthy of man. All others are merely personal opinion and uncertainty.
The systems of cognitive and monadiston epeproto over the centuries swallowed scratch. New seasons saw the birth of new sects.
All but hoisted like flag the same basic principle, namely that the Bible was the only source of Christian truth, the only canon Faith. This doctrine common to all heretics, the same cognitive in the second century and Valdés twelfth anakirychthen by Martians and by Nestorian, this doctrine gave birth to the most divergent beliefs, the most contradictory teachings. Indeed, what the most opposite as the gnostiki¬smos and Pelagianism as Sabellianism and Arianism?
Well, the mere consideration that this principle is always one, incessantly itself had ratified all beliefs, all the seductions of pnef¬matos, all teratologies, this consideration alone would suffice to prove that this principle hides some deep heresy, it opens an unfathomable abyss between Scripture and the individual.
Let's pause to consider the doctrine of heretics. All of them recognize that the Catholic Church denounced the proi¬goumenes sects, was infallible interpretation of truth, aresko¬ntai to align the crises that the Church brought by the predecessors of heretics. But they want to recognize the principles justifying these decisions of the Church. Thus, the Arian accepts gladly its decisions by cognitive. But on what basis underlying these decisions, this is what he wants to grasp the heretical. He closes his eyes not to see that the Church, had established the bases which he attributed, could not rescue this doctrine that this heretic Arian confesses her. The Pelagians and Nestorians unanimously condemn Arianism, but before long their vision diataras¬setai and darkened their mind: to reach the Christian truth, abandon the way of the Church and take the road of heresies they abomination. they want no matter the form.
Luther and Calvin did not exactly do the same? As had been decided at the cognitive, Arians, Nestorians, pelagia¬non, etc .; Aspiring Reformers gave their full sygkata¬thesi. But when it came to build their gospel, they were removed from the Church on the traces of these anthro¬pon which evdelyttonto, which burned every time that fell in their hands.
Now we need to understand the deep meaning of Catholic doctrine: The teachers of our Faith, they say, you can not hold Christianity in unity despite the substantial form, that is, the Church. READER The Holy Books in the spirit of the living institution, gaze in it the Savior of the world, the true image of you awakened in the hearts and in your minds, because the society of believers is his instrument, the constant manifestation of .
But I hear the sarcasm of disrespect ... And what then? It is preferable to use a torch despite staying in skota¬dia? Oh! conceit of man, which repels assistance alone may strengthen the weakness. Strong spirits to see the stars, you do not need a telescope, and you see through the cover by the first any fool just spread your eyes.

LGBT rights=έχει πίσω από μια δαιμονική οντότητα

Tuesday, May 26, 2015

As I was told,....

It is all under
Northcom. Navy elements and private ‘black ops’ security firms are
used for much of it, especially the dirty work. It is all done by
neural frequency weapons/systems running on the now thoroughly
complete atmospheric topologies of HAARP, ELF waves etc. with nanobots
from chemtrails/aerosols in and around the subject(s). In the bigger
picture, Americans (and the global population) are being buried alive
in a frequency fence. Even the tiny handful of people who have had
exposure to mind control, for example insiders themselves, or most
targeted individuals, have no idea how fantastically advanced, subtle
and powerful the current system really is. It is beyond words. Anybody
can be taken over within seconds and be totally remote-controlled
without knowing it. It is beyond the capacity of those who haven’t
experienced this being done to themselves and others around them to
even comprehend this.
- All Americans are computers. It takes an average of approximately
five minutes to access any American and remote control them. The same
apparently applies to Europeans and likely (potentially) most of the
world. It can all be seen like a computer network where the human
(brain and every single cell of the body) is the computer, and the
mind (and entire biological system) is the software. A general
patch/update can be pushed down to everyone in a general or highly
granular targeted demographic. This could be a ‘patch’ to put you in
any emotional state, say, to suddenly ‘see the light’ and be a
proponent of any ideology, religious belief, have a certain
disposition towards certain other people or groups, anything. A patch
could be sent to everyone that fixes and prevents cancer – this
basically already exists. Likewise you could be given cancer or a
heart attack, stroke or otherwise killed instantly. You could be
knocked out while driving around a curve.
An aside: I was told by a handler one time that it’s not a health care
system we have but rather “wildlife management.”
- Many targeted individuals experience street theatre / gang-stalking.
They are ignorant of what is actually happening to them. They believe
hundreds of random strangers, or regular supernumeraries like the
mailman, around them every day, are secretly paid by the government or
other entities to mess with them. How it actually works is that live
operators monitor them remotely and simply control anyone around them.
Reference the scene in the movie Control Factor with the waitress.
Humans are taken over that easily.

- Instantaneous communication with synthetic telepathy – how it works:
This also can apply to gang stalking applications. It’s actually
faster than instant. The operators, and possibly you mentally
depending how things are configured, exist in a time-space bubble
outside of our linear time. This gives the operators time to put
together any kind of information to send you. Quantum Jumping
(teleportation) used in ‘alien abductions’ works the same way. Via the
electromagnetic-nanotech topologies the subject can be in essence
ported to a lab, tested, fixed, brainwashed, raped, messed with, then
sent back in-tact as they were or altered and never know anything at
all happened unless the operators choose to leave them with a screen
memory. Clones of course can be made and used in conjunction with
this.
- The weather is almost TOTALLY controlled. It can be microcontrolled.
Lightning and thunder can be directed. Wind can be created
and blown on anyone, strong or a soft breeze. A voice can be put in
it. TI’s familiar with sensory type auditory communication can
understand this. Even sunlight and darkness in your room, believe it
or not. They can simulate shooting stars. They can generate sounds of
gunfire.
- Animals of course can be easily totally controlled. Cats, dogs etc.
can be used as spy devices but obviously any human can too without
knowing it. Birds can be commandeered and flown right over and around
you, peck on your window etc.
- Worst of all are the extreme evil science projects that are being
done by Navy and other military-industrial-medical-complex black ops
elements to de-soul the population and try and control the heavens.
Reference soul-catcher technology. Nobody would have believed the
Nazis were doing the things they were doing. Same principle.
- They’ve ripped off ineffable spiritual energies from various people
who are or were highly spiritual and can pump these cloned frequencies
into people in church services. Likewise they can totally kill
spirituality in naturally spiritual people. They can also of course
whisper messages into the minds (auditory channel) of anyone. They can
and WILL stop all organic, natural dreams in the entire population and
instead pump in synthetic dreams and nightmares.
- Anyone reading this can have their opinion of it totally changed to
think it’s all BS, whether they are currently under RNM or not.
Remember within 5 minutes anyone can be an ‘open access target’. Any
decision in business, government, finance etc. can be instantly or
slowly totally controlled and changed. Massive debts can be forgiven
and even forgotten about with the creditor walking away cheerful. Laws
of supply and demand (how are gold and silver now?) are meaningless if
and when need be. It’s all a matter of perspective, is it not? What an
amazing economy to say nothing of other global theatre!
- When we chat about participants in staged events like the Boston
Marathon, shootings etc we say ‘they didn’t know… there was something,
it was something… something happened but I can’t remember, they didn’t
Page 3
know’
- We have a term for a human who’s been made into a hybrid, altered,
robotoid like every single congressman/senator, the president etc etc…
We say they’re ‘Moo Goo Gai Pan’. If they only knew that they’re
immortal! Laboratory, human factory products now.
How does the world work in 2015?
MORE:
I should clarify that it takes 5 minutes to first identify and lock in
on a person's location and then take them over. Everyone of course is
already stored in government databases and can easily be located and
tracked if they are of interest. Once an agency decides to check you
out then you can be instantly accessed from then on - by them and
affiliated groups. They can also use you as a spying/reporting
mechanism to automatically feed info from your own mind and what you
see around you and others back to them. They can then expand a
peoplenetwork for others like you (who you associate with) that may of
interest.
As I said, they can actually teleport you to a lab and do
intensive interrogations and studies as well over the course extended
time in another synthetic time-space dimension, take and use your DNA,
spiritual properties, use you for breeding, do surgeries on you to
enhance you or harm you etc. Obviously they can train you in anything,
brainwash you deeply and powerfully and use you for staged state-
sponsored terrorism, as an actor at the scene, as the perpetrator, and
of course coordinate and choreograph the entire event. They'll do this
to cops and even other military-contractor personnel involved as well.
Select units/people get ‘super soldier’ moo-goo-gai-pan cybernetic
enhancements and are outfitted for remote medical treatments on the
spot via remotely delivered nano-biotechnology.
The entire country and pretty much world is now under this system.
Virtually the entire population is oblivious. Magnus Olsen is one of
the few outsiders who has a clue about this. Inside military/gov't
personnel who are ‘in the program’ are sworn to secrecy and are
totally tracked. Most of the lower level personnel are probably under
Remote Neural Monitoring (RNM) for this reason so if they even have
serious thoughts about talking etc they can be identified as a threat
and prevented. That's why you never hear about this from the inside.
As a civilian resource I have unusual freedom in this regard as I'm
not sworn to any oath, however nobody would ever believe me except for
insiders and some TI's.
At some point, maybe now, one individual will be able to issue
commands instantly via their thoughts over the system to do x, y or z
to any other person at any time. You can use your imagination, they
could take them over or have them commandeered by another resource at
their base/office who takes them over and makes them do as they
want... business decision, money, sex, whatever. I am pretty sure my
main controllers either have this ability or close to it. They may
require some kind of small, portable security device, but that's all.
Imagine the possibilities inside a casino, or controlling a football
player in the Superbowl or a UFC fighters muscles or brain, or ........

Monday, May 25, 2015

The soul after death-ORTHODOX DEFINITION

The Toll Houses where Lord Jesus (God Logos)  is present with His Saints before the Second Coming,  are mandatory to protect  those entering without being properly prepared.
Lazarus the resurrected friend of Lord Jesus whose body started to show sighs of decay was a Cyprus Bishop here (the second Christian Church ever created by the Apostles) for 30 years after leaving Jerusalem, and he was known to never ever smile. He was the only person known in the history of man who was resurrected after being dead for four days who can actually tell us about ~the real after death conditions~ known as Hades. Death and near death experiences are entirely two different experiences because in ~near death-~a person only has an out of the body experience that  does not represent real death.
After his resurrection Lazarus was known to sometimes spit on the ground discreetly while making a bitter face. After many years of “questioning” by the clergy in his local Church he finally revealed the unbearable misery of Hades. Lazarus was a very  good person and a boyhood friend of Jesus however he died the first time  before the creation of His Church he went to horrible Hades. This is because there was no baptism yet no Christian life and a spiritual relationship with God.
The Heavenly Kingdom and Hell will come in to being after His Second Coming at which time man will acquire bodily senses, for man will become once more body and soul. He will be able to physically feel then the gifts of Paradise and the sadness of Hell. According to the Holy Fathers after Resurrection and after His Judgment (the rendering of His Justice) there will be an –Ascension by Lord Jesus and His Saints - into the Heavenly Kingdom (as described in Apocalypses) where Lord Jesus will be a High Priest and a King for all eternity, for all time to come. Hebrews 5:6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.

In the Heavenly Kingdom will live the Godman Lord Jesus who is a God by nature (God Logos), and all of His Saints who were united with Him from becoming “gods by the grace of God” In the absence of the therapy of the Church delivered by the Apostles begotten by the Holy Spirit after life conditions will be the same as before the coming of Lord Jesus (Hades) where there was NO HOPE NO SALVATION.

Thursday, May 21, 2015

Roman Catholic Church,The Roman Catholic Church says it never changes; yet, it invents new doctrines which are contrary to the Bible, and has practiced rites and ceremonies taken bodily from paganism. Some scholar has found that 75% of the rites and ceremonies of the Roman Church are of pagan origin.

The Sign of the Cross=wrongly, not like the orthodox, , , praying to angels and , the false doctrine of purgatory (established by Pope Gregory I in the 6th century).The Papacy is of pagan origin and the title of “pope” which means “father” is given to the bishop of Rome who is the leader of the worldwide R.C. Church. In Matthew 23:9, the Lord Jesus Christ warns that giving the title of “father” to human spiritual teachers is a sin because we are to look only to our Heavenly Father for ultimate truth and power.

Jesus did not appoint Peter to the headship of the apostles and forbade any such notion. (Read Luke 22:24-26; Ephesians 1:22-23; Colossians 1:18; 1st Corinthians 3:11).

The kissing of the Pope's feet was adopted in the 8th century. It had been a pagan custom to kiss the feet of emperors. The Word of God forbids such practices. (Read Acts 10:25-26; Revelation 19:10; 22:9).In the 11th century, Pope Hildebrand, Boniface VII was the first pope in centuries to rigorously enforce the Roman Church’s ancient policy of celibacy of the priesthood. Jesus imposed no such rule, nor did any of the apostles. On the contrary, St. Peter was a married man, and St. Paul says that bishops were to have wife and children. (Read 1st Timothy 3:2, 5, and 12; Matthew 8:14-15).In the year 1870 after Christ, Pope Pius IX proclaimed the dogma of PAPAL INFALLIBILITY. This is a blasphemy and the sign of the apostasy and of the Antichrist predicted by St. Paul. (Read 2nd Thessalonians 2:2-12; Revelation 17:1-9; 13:5-8, 18). Many Bible scholars see the number of the beast (Rev. 13:18), 666 in the Roman letters of the Pope's title: "VICARIVS FILII DEI."

, “Ocean Star”, ” and “Star of the Sea” are titles given to the demon Isis by her devotees. “Mediatrix of All Graces”, “Queen of Peace” and “Queen of the Rosary” are also false titles for Mary and if you call her by these titles you will upset her and provoke God.

As for the entity who appeared to the visionaries in Medjugorje and claimed to be a protector and mediator between persons and God, and requested Feast Days to be held in her honour and the daily chanting of the Rosary, it could have never been Mary the humble and blessed servant of God who birthed our Lord and Saviour Jesus Christ. 2 Corinthians 11:14 warns us that evil spirits can appear as benevolent beings.

The Rosary was introduced by Peter the Hermit, in the year 1090. This has been copied from Hindus and Mohammedans. The counting of prayers is a pagan practice and is expressly condemned by Christ (Matthew 6:5-13). Also, Mary is not the mediator between people and God. The Lord Jesus Christ the second person of the Trinity is the true mediator between human beings and God.

“For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;” (1 Timothy 2:5).

The following verses show that the Lord Jesus Christ does the will of God and not the will of Mary.

While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren! For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. (Matthew 12:46-50).


BRETHREN! The Word of God commands us to get out of Babylon, saying: "Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues." (Revelation 18:4). All true Christians will remain faithful to the religion of Christ as taught in the Bible, and heed the warning of the Apostle Paul, who said: "But though we, or an angel from heaven, preach any other Gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed." (Galatians 1:8).

Sunday, May 17, 2015

The power of the pagan gods: The attack of Hinduism to ChristianityAnonymous writer who turned in
Orthodoxy

All the gods of the Gentiles are devils.
Psalm 95: 5

The following article comes from the experience of a woman who, having finished high school in a Roman Catholic convent, practiced Hinduism for 20 years until finally, by the grace of God, a convert to the Orthodox faith, finding the end of its investigation of the truth in the Russian Church. Now living in the US West Coast. I wish her words serve to open the eyes of those Orthodox who might be tempted to follow the blind "Liberal" theologians who now make their appearance even in the Orthodox Church, and whose response to the attack on neoeidololatrias Church of Christ is to start "dialogue" with sorcerers and worship with them the true gods of the pagans.

1. lures Hindu

I was only 16 years when two events changed the course of my life. I went to Catholic Dominican convent of St. Raphael first met Christianity. In the same year I met Hinduism in the face of an Indian monk, a Swami, who soon became the guru, or my teacher. A fight had started, but I was able to figure it out for nearly twenty years.
The monastery was taught the basic truths of Christianity. Here lies the power of the humble and a snare to the proud. St. James wrote truly: "God opposes the proud and gives grace to the humble" (Jas. 4: 6). And how proud I was • not admit the existence of original sin, nor the existence of hell. And I had many arguments against them. A very benevolent nun gave me the key when she said: "Pray for the gift of faith." But the education of Swami had already gained influence over me, and I thought it derogatory to beg someone, even God. Much later I remembered what he had told me. Years later the seed of Christian faith that had been planted in me emerged through an endless sea of ​​despair.
Over time the nature of the books I had brought with me to school, all covered with plain covers, was uncovered. Books like the Bhagavad Gita, the Upanishads, the Vedantasara, the Ashtavakra Samhita ... In part my secret was learned, but nothing specific was said. Without doubt the nuns thought they would pass, as indeed spend most types of intellectual conceit on young girls. But one bold nun told me the truth. It is a true unpopular and rarely hear. She said she would go to hell if I died in the Hinduism, since I had first seen the truth of Christianity. Saint Peter put it this way: "Because of what man has defeated there and has enslaved. If, having escaped the taints of this world through the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ, again entangled in them and are defeated, then the latter have become worse than the first. It would be better for them not to have known the way of righteousness, than, after they knew, to turn their backs on the holy commandment delivered to them "(II Peter 2: 19-21). How contemptible her sister about "intolerance" of. But if he lived today would thank her with all my heart. What he said tortured, as would the truth, and eventually was to lead me to the fullness of Holy Orthodoxy.
The important thing I got the convent was a yardstick, and some day I would use it to find out that Hinduism was fraud.
The situation has changed a lot since I was in school. What it was an isolated case Hinduism developed into an epidemic. Now one must have an intelligent understanding of the doctrines of Hinduism, if we are to protect young Christians from committing spiritual suicide when they encounter Eastern religions.
The charm of Hinduism is wide range • there are blandishments for every charisma and appeals to every weakness, but particularly to pride. And as I was very proud, even in my sixteen years, he was in what protoepesa smooth. The original sin, hell and the problem of pain with stenachorousan. There I had never taken seriously before I came to the monastery. Then, the Swami presented an "intellectually satisfying" alternative for every uncomfortable Christian dogma. Hell was ultimately only a temporary state of the soul that had come from our own bad karma (past actions) in this or a past life. And, of course, a temporary event could have eternal results. The original sin metastoicheiothike marvelously in propatoriki divinity. It was my patrimony, and no act of my will never nullify this glorious conclusion. I was divine. I was God: "The eternal dreamer, dreaming finite dreams."
As for the problem of pain, the Hindu philosophy known as Vedanta (Vedanta) has a really elegant philosophical system to cope. In short, the pain is maya or illusion. There is real substance - and even more, the follower of Advaita Vedanta can claim to prove it!
In another area, Hinduism appeal to very reputable wrong to assume that man is perfectible: through education (with their own terminology, the guru system) and through "evolution" (the constant progressive intellectual development of man) . Also created an argument from the standpoint of cultural relativity • has now hired such respectability that is real sin (for those who do not believe in sin) to disputes of any kind relativity. What would make more sense, they say, than different nations and peoples worshiping God differently? God is God then, and diversity in ways of worship contributes to a general religious "enrichment."
But perhaps the most compelling generally attraction is pragmatism. The whole religious edifice Hindu supported by the practical religious instructions given to the student by his guru. With these practices the disciple is invited to verify the philosophy by his own experience. Nothing should be accepted by faith. And unlike the layman perceptions, there are not any mysteries - just a tremendous amount of internal material - so there is just no need for faith. They say: "Try it, and see if it works." This pragmatic approach is great temptation for the Western mind. It seems so "scientific". But almost every student falls into a kind of pragmatic fraud: eg if the practice is working (and actually work), believes that the system is true, and therefore, they are unqualified good. But of course, this is not the next. All you can really say is: if they work, then work. But if we miss this point, easily understand, how a little psychic experience acting with great persuasion to poor student.
This brings me to the last coaxing you mention, which is the "spiritual experiences." These are mental or demonic origin. But who among the practitioners has any way to distinguish illusion from genuine spiritual experience? They have no benchmark. But do not you think that what they see, hear, smell and touch in these experiences is the result of simple intellectual diversion. It is not. It is what the (Russian) Orthodox tradition calls prelest (error). It is an important word, because it refers to the exact condition of a person having Hindu "spiritual experiences." There is no exact equivalent of the word "prelest 'in the English dictionary. It covers the whole range of false spiritual experiences: from simple illusion and deception until actual possession by a demon. In every case the counterfeit is perceived as genuine and the overall effect is an accelerated growth of pride. A warm, convenient feeling of extreme importance stabilizes the person in error, and this compensates for all the discipline and efforts.
In his first letter, Saint John warns the early Christians: "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are from God ..." (I Jn. 4: 1)
Saint Gregory of Sinai was careful to guide the monks on the dangers of these experiences: "'' All around, around beginners and strong-willed, the demons tend to spread the nets of thoughts and pernicious fantasies and prepare moats for their destruction ... '' A monk asked him: 'What should a man do when the demon takes the form of an angel of light?' '' 'In this case a man needs great discrimination power to distinguish right between good and evil. Therefore your recklessness, not so quickly seduced by what you see, but keep gravity and tasting everything carefully, accept the good and discard the bad. You must always try and review, and only then think. Know that the works of grace are obvious, and the demon, despite the transformations, can not produce them: namely, meekness, friendliness, humility, hatred of the world, cut off the passions and carnal desires - which are the results of grace. The works of demons are: pride, conceit, intimidation and all evil. From such results will become visible if the light that shines in your heart is from God or Satan. Lettuce like mustard, and vinegar in color like wine • but when you experience the palate discern and clarify the difference between them. In the same way the soul, if discrimination can distinguish the flavor of mind gifts of the Holy Spirit from the fantasies and illusions of satan. "
The misguided or proud spiritual candidate is most vulnerable to error. And the success and durability of Hinduism in time depend tremendously from this false mysticism. What is particularly attractive for young drug users, already initiated in such experiences. The last few years have seen the blossoming and proliferation of Swami. They saw the opportunity for glory and prosperity in this ready market. And they caught.

2. A war doctrines

Today Christianity accepts stab an opponent almost unknown to the faithful. And if you can, nailing it to the heart before reporting his name. The enemy is Judaism, and the war waged war doctrine is.
When missionaries Vedanta (Vedanta societies) established in this country (America) around the turn of the century, the first efforts were directed to argue that there was no real difference between Hinduism and Christianity. Not only there was no conflict, but a good Christian would become a better Christian by studying and practicing the Vedanta • will understand the true Christianity.
In early lectures, the Swamis attempted to show that these ideas seemed exclusive possessions of Christianity - like the Logos and the Cross - really came from India. And the ideas that seemed exclusive possessions of Hinduism - like rebirth, the reincarnation of the soul, and Samadhi (Samadhi or ecstasy) could also be found in the Christian Scriptures - when they are interpreted properly.
This kind of trap caught many sincere but misguided Christians. The initial impetus was against those who could be described "heretical" doctrines in favor of a religion called as "scientific", based on a comparative study of all religions. The main emphasis was always on this: there is no difference. All is one. All differences are on the surface • are apparent or relative, not actual. All this is obvious from published lectures that were given in the early 1900. Today we are in great danger because this effort was so very successful.

The "dialogue with non-Christian religions"Our time is a mentally unbalanced era in which many Orthodox Christians are 'ranging and drift every wind of teaching, through the treachery of men, in their cunning for the purpose of methodical deception "(Eph. 4:14). It seems really time has come where people "will not endure sound teaching, but will accumulate teachers according to their own desires, because they will feel gargalismo their ears, and although the truth will diverting their hearing will Trap not to myths. "(II Timothy. 4: 3-4).
Reads one to wonder about the latest acts and pronouncements of ecumenical movement. In thinner level, Orthodox theologians representing the American Standing Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox Bodies perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and issue "joint statements" with themes such as the Eucharist, spirituality, and the like - without even inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ in which all are invited, that only its own Mysteries sponsor grace, that the Orthodox spirituality can be understood only by those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" is a conventional caricature of genuine Christian conversation - a conversation that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no room for Orthodox witness, that the atmosphere itself of ecumenical "liberalism" cancels any truth can be said to them • but silent, because the "spirit of the times" today is often louder than the voice of the Orthodox consciousness

MY POINT OF VIEW

Κάθε αίρεση έχει τη δική της πνευματικότητα, τη δική της χαρακτηριστική προσέγγιση στην πρακτική θρησκευτική ζωή. Έτσι, ο Ρωμαιοκαθολικισμός είχε μέχρι σήμερα μια καθαρά διακρινόμενη ευσέβεια από μόνος του, μια ευσέβεια περιορισμένη στην «ιερή καρδιά», την παπωσύνη, το καθαρτήριο και τα συγχωροχάρτια, τις αποκαλύψεις  διάφορων μυστικιστών, και τα παρόμοια• κι ένας προσεκτικός Ορθόδοξος παρατηρητής μπορεί να εντοπίσει σε τέτοιες πλευρές της μοντέρνας λατινικής πνευματικότητας τα πρακτικά αποτελέσματα των θεολογικών λαθών της Ρώμης. 

Saturday, May 16, 2015

SOLA SCRIPTURA=Μόνη η Γραφή =η μόνη πηγή της θείας Αποκαλύψεως?

Για τη σχέση Αγίας Γραφής και Προτεσταντισμού δημιουργήθηκαν εντυπώσεις και δια δόθηκαν αντιλήψεις, που αποτελούν απλούς μύ¬θους και ψεύδη. Έτσι όλως ακροθιγώς παρατηρούμε, ότι αποτελεί π.χ. μύθο η άποψη ότι ο Λούθηρος, ο γενάρχης του Προτεσταντισμού, διατύπωνε την διδασκαλία του βάσει του Ευαγγελίου. Ψεύδος, επο¬μένως, και μάλιστα μεγαλύτερο είναι ο ισχυρισμός νεωτέρων και συγχρόνων μας προτεσταντικών κοινοτήτων, ότι δήθεν είναι και γι’ αυ¬τό ονομάζονται «Ευαγγελικοί», ή ο ισχυρισμός άλλων, εξ ίσου αιρετικών, ότι είναι και λέγονται σπουδαστές των Γραφών.
Για τη θέση της Αγίας Γραφής μέσα στο προτεσταντικό σύστημα η αλήθεια είναι ότι εξ αντιδράσεως προς την καθολική Εκκλησία, η οποία είχε παραμελήσει την μελέτη της Αγίας Γραφής, οι Προτεστάντες διατύπωσαν ιδική τους διδασκαλία περί της φύσεως και του χαρακτή¬ρος της Αγίας Γραφής. Είναι η διδασκαλία για τη SOLA SCRIPTURA =Μόνη η Γραφή, η θεωρία δηλαδή ότι η Αγία Γραφή είναι η μόνη πηγή της «θείας Αποκαλύψεως» και επομένως η μόνη πηγή και κανών πίστεως. Παρατηρούμε ότι η θεωρία αυτή ανήχθη σε θεμελιώδη αρχή του Προτεσταντισμού, παράλληλη προς την ετέρα θεμελιώδη αρχή του περί της δικαιούσης πίστεως (SOLA FIDE).*
Όμως οι δύο αυτές αρχές είναι αντιφατικές: Ενώ ο Λούθηρος με την διδασκαλία του περί δικαιώσεως δέχεται ότι ο άνθρωπος μόνο εσωτε¬ρικώς και μάλιστα χωρίς την μεσολάβηση ουδενός εξωτερικού και ορατού μέσου, επικοινωνεί με τη θεία Χάρη και φωτίζεται, εξ ετέρου ο ίδιος Λούθηρος δέχεται την Αγία Γραφή σαν εξωτερικό όργανο της θείας Χάριτος, και έτσι ο Πατριάρχης του Προτεσταντισμού αμφιταλα¬ντεύεται ανάμεσα στις δύο αρχές και πίπτει σε ασυνέπειες και αντιφά¬σεις. Εφ' όσον, λοιπόν, εφαρμόζει την υλικήν αρχήν της δικαιούσης πίστεως και για να είναι συνεπής θα έπρεπε να απορρίψει την Αγία Γραφή, αλλά και όλα ανεξαιρέτως τα μυστήρια-πράγμα που δεν κάνει και το κήρυγμα και την εξωτερική λατρεία. Στον Λούθηρο και στη σχέση των δύο αρχών, η αρχή SOLA SCRIPTURA αποδεικνύεται κατώτερη, διάκονος και θεραπαινίς της αρχής SOLA FIDE. Πράγματι ο Λούθηρος θυσιάζει την SOLA SCRIPTURA, αφού κηρύσσει τον εαυτό του Κριτή της Γραφής όταν πρόκειται να υπερασπισθεί την προσφιλή του διδασκαλία για την δικαιούσα πίστη, την οποία δεν υπεστήριζε η Αγία Γραφή. Προκειμένου δηλαδή να εξασφαλίσει για τη διδασκαλία του την υπο¬στήριξη της Γραφής έδειχνε προτίμηση σε ορισμένα μόνο βιβλία της Γραφής, που νόμιζε ότι τον υποστηρίζουν: Έτσι από τα τέσσερα ευαγ¬γέλια προτιμούσε το κατά Ιωάννη και από τις επιστολές των αποστόλων περιφρονούσε τις επιστολές του Πέτρου και Ιακώβου** επειδή ήσαν θεωρητικές , και τις ονόμαζε "ασθενικές" και "αχυρένιες" ISTROHERNE). Ακόμη από την Καινή Διαθήκη δεν θεωρούσε αποστολικό σύγγραμμα την Αποκάλυψη,*** όχι απλώς και μόνον για λόγους κριτικής, αλλά για ορισμένα εδάφιά της που ανέτρεπαν τη θεωρία του. Από της εποχής του Λούθηρου μέχρι σήμερον δεν άλλαξαν οι αντιφάσεις και ασυνέ¬πειες και τα άλυτα προβλήματα για τους οπαδούς και πνευματικούς απογόνους του, όλων των ομολογιών και αποχρώσεων.

Οι άνθρωποι δεν κρίνουν ορθά


 Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε
μετρηθήσεται ὑμῖν. Μθ ζʹ 12
Οι άνθρωποι δεν κρίνουν τον ζήλο από τα είδη της σοφίας, αλλά από τις
αρρώστιες στην ψυχή, ο οποίος (ζήλος) είναι αποτελέσματα μικρής
νοημοσύνης και πολλής ανοησίας.
Η αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείκεια και η πραότητα, η οποία
(σοφία) υποφέρει τις ασθένειες των ανθρώπων, και αυτό είναι κατόρθωμα
γενναίας και μεγάλης ψυχής· διότι λέει ο απόστολος Παύλος, εσείς οι
δυνατοί να βαστάζετε τις ασθένειες των αδυνάτων, και να διορθώνετε τον
φταίκτη με πνεύμα πραότητας· από τους καρπούς του πνεύματος
λαμβάνει ο απόστολος την ειρήνη και την υπομονή.
Αγιος Ισαάκ ο Συρος

Thursday, May 14, 2015

If the Evolution Story is True


What difference does this make? Who cares about creation or
evolution?  "If evolution is true, how can anyone tell right from
wrong?"  Think about it.
Make a list of ten things that are wrong, but before you make the
list, I want you to explain how you decide what is right and wrong.
 Maybe you should decide right and wrong for you and I will
decide it for me. In that case, what if I decide it is OK to steal from
you? Where is the standard for deciding right from wrong?

If evolution is true:
1. You are nothing but stardust that came from a cosmic burp 18
billion years ago.
2. There is no purpose to life except to have fun and pass on
your genes.
3. When you die you get recycled into a worm or a plant.
4. There is no such thing as right or wrong, there are no
absolutes.
5. You are an accident and have little or no value.
6. The universe will not miss you when you are gone.
7. Your presence here is a burden on the planet since you are
one of the polluters. It would be better for the world if you
died.
8. Now, try to have a positive self-image! Take a class on self-esteem.
The other option is that you were designed by an all-powerful
Creator who has a purpose for each of us. When you die, you face
the Creator to give an account for your life. Your duty here is to
find out what the Creator wants, and do it since He is the owner of
the universe and makes the rules! These two views of life are as
opposite as any two views could be. At least one of them is wrong!Man has done alot of mistakes so far.Madness has overflow

Monday, May 11, 2015

WHY THE ANTICHRIST CANNOT COME NOWADAYS? TO BE SEEN BY YOU


The Antichrist will come in his time . the time will defined. Lead a general apostasy. The bulk of the people will leave the Christian faith. The apostasy will be the preliminary stage. You will prepare the world to accept the Antichrist. And even accept him with his own spirit, which then will speak in the structure of thought of the people,that will be easy to be acceptable.

Sunday, May 10, 2015

How to listen to my soul?


- How to listen to my soul? How will I understand what I hear?
- Your soul speaks to the emotions. Listen to your feelings. Follow your feelings. Honor your feelings.
- Why do I feel that the fact that they honored my feelings are
exactly what put me into trouble?
- Why you called the development "trouble" and stillness "security". I tell you this: your feelings will never put a "trouble" because this is your truth.
If you want to live without n 'ever follow your feelings if you want to allow the mechanism of your mind to filter every feeling, Do it. Take your every decision based on analyzes that make your mind. But do not expect to find in these mental processes joy, nor the magic of your true being.
Remember that the real magic lies beyond the mind.
If you listen to your soul, then you will know what is "best" for you, because the best for you is what is true for you.
When active only with this criterion, then descending for faster path of evolution. When you create an experience-driven "your present truth" instead of repeating an experience based on an "old truth", then you create a "new self". Why do you take so long to create the reality you choose? Here's why: because you do not live your truth. Know the truth and the truth will redeem. But when endings to know your truth, do not then change their minds about this. This is where your mind interferes and tries to find the "best". He stopped him! "Throw your logic." He turned back to your feelings!
What you need is to come back to how you feel, not how to think. Your thoughts are just that: thoughts. Mental constructions. "Artificial" creations of your mind. Your feelings though - these are real.
Feelings are the language of the soul. And your soul is your truth.
Here, you are now more clearly all that?
- This means that you need to express every emotion, no matter how devastating it can be?
- Emotions are neither negative nor destructive. It merely truths. What matters how you express your truth.
When you express love, rarely manifested negative and harmful effects, when they occur, it is usually because someone else chose to experience the truth with your negative or harmful way. In such a case, there is probably nothing that you can do to avoid such an outcome.
Certainly, the shunning to express your truth, is not the most appropriate method. However, people do this all the time. So afraid to cause or face possible unpleasant situations so completely hide their truth.
Remember: it's not so important how well a message is received, but how well it is sent.
You can not get you the responsibility for how well someone else accepts the truth th. You just collateral how well you emit. And when I say "how well" does not mean "how clearly". I mean, how much love, compassion, tenderness, courage and integrity.
If you radiate the truth with such a manner, then there remains room for half-truths, for "hard truth" or even "pure truth".
... So yes, express what you call negative emotions, but not disastrously.
By getting them to avoid expressions (ie detonations) your negative emotions, not make them disappear. Member you. Negativity that stays inside you hurt the body and the soul lies ....
Excerpt from the book 2 "Talk with God"
Your mind is a perfect executive body, should not be but one who decides. Your emotions indeed be the driver of your soul and if you follow you will find the way of your truth.
Of course, nobody says that this road is strewn with rose petals and it is certain that it will put in adventures among others. But these adventures is what will make a full and happy man.
Does your mind not to put on adventures? The big difference is that when the mind puts you on an adventure, then this is "failure", and when your heart put you on adventures, this is "experience."

Wednesday, May 6, 2015

Just because we are humans,with limited IQ

God,has always suggest to people the upcoming end, bad last season, the diabolical actions and war against believers. Let their hand to see the future, but those who showed it was not what will actually occur as a natural consequence of their will are diametrically opposed with his own. Just in front of their eyes they presented the future events in pictures, which were unable to interpret and whose meaning was hidden even to themselves visionaries.

Thursday, April 30, 2015

WE CAN NOT BE SAVED,JUST BY SAYING-I BELIEVE IN JESUS

The devils believe also, Are they Saved? NO! - Did they receive Eternal Life from Jesus? NO! There is no such thing as once saved always saved, Heb 12:14 Without Holiness no man {one} shall see God, Rom 6:1 Shall we continue in sin that Grace may abound, NO!. After one receives Eternal life If he chooses to go back to his old life style of sin Luke 9:62  no man {one} putting his hand to the plough and looking back is fit for the Kingdom of God, Luke 4:4 Man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God - NOT SOME!!! 2 Tim 4:3 For the time will come when they not endure sound doctrine ORTHODOX WAY?