Wednesday, June 6, 2018

Ευαγγελιστές - Προτεστάντες


Ευαγγελιστές - Προτεστάντες-Με ό, τι λέμε παρακάτω, δεν σκοπεύουμε να αυξήσουμε κανέναν άνθρωπο με διαφορετικό δόγμα ή πίστη. Ο απώτερος στόχος μας είναι ένας πολύτιμος αντίθετος λαός πολύ καλύτερα, από εμάς τους ορθόδοξους. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως «είμαστε πλάσματα και εικόνες του Θεού, οι οποίοι σέβονται, παρά τις διαφορές απόψεων και θέσεων που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας. Η αιτία της δημιουργίας του δεύτερου σχίσματος της αρχαίας, σταθερής γραμμήςΧριστιανικής Εκκλησίας (μετά τον πρώτο διαχωρισμό με τους Ρωμαιοκαθολικούς), ήταν η προστασία του διάσημου Γερμανού θεολόγου Μάρτιν Λούθερ (1517), αντίθετος, παπικός η ηγεσία. Ο Λέων ο 10ος, για καθαρά Συλλογή, απελευθέρωσε τις αποκαλούμενες υποθέσεις, σε αντίθεση με ό, τι είχε δώσει ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι λεγόμενες επιδοτήσεις έγραψαν ότι ο πάπας, ως διάδοχος του αποστόλου Πέτρου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Ρώμης, είχαν τη δύναμη να συγχωρήσουν και να ζουν και να χάνουν, εκείνοι που ήταν στην κόλαση ... Έτσι, η αγορά ενός τέτοιου χαρτιού πήρε συγχώρηση για τις αμαρτίες που κάνατε σε 5 χρόνια, ή πληρώνετε περισσότερα, δεν μπορεί να αμαρτάνει και ανάλογα έτη ... Το κουτί είναι βουλιμία, οι κληρικοί της εποχής εκείνης είχαν φτάσει σε ένα σημείο που κυριαρχούσε για να μετακινήσει ένα φτερό χήνας λαγανισμού, μερικοί ισχυριζόμενοι ότι ήταν μέρος των φτερών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κατά την πτώση των Αγγέλων στη μάχη με τον Λουσιφέρ! ο Λουθέρ ήταν μοναχός στο Αυγουστινιανό μοναστήρι της Ερφούρτης, αλλά παρ 'όλες τις υποσχέσεις και τις μοναστικές υποσχέσεις για γενναιοδωρία και παρθενία, προς τον Θεό και τους ανθρώπους, παντρεύτηκε μια άλλη μοναχή (αιχμάλωτη και αυτή με τους ίδιους όρκους), την Αικατερίνη Μπόρα από την οποία είχε γιοι και 6! Τα λάθη, δυστυχώς, είχαν ... ΤΑ 450 ΤΕΜΑΧΙΑ ... Η αρχική αλλαγή γραμμής και η μεταρρύθμιση του Μάρτιν Λούθερ επεκτείνονται με νέες αντιδράσεις και άλλους θεολόγους της μεταρρύθμισης, όπως ο Ζινβλίος και ο Καλβίνος. Δυστυχώς, παρόλο που οι διαμαρτυρίες δικαιολογήθηκαν αρχικά, οι αναφορές ότι μόνο η Ορθοδοξία ήταν ανυπολόγιστη αλήθεια, διατηρώντας την αρχαία γραμμή, αντί να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία δημιούργησαν την δική τους ομολογία, την οποία ονόμασαν «Εκκλησία» ... Εσωτερικές διαφωνίες αλλά επεκτάθηκαν έτσι ώστε σήμερα, το 2004, «Εκκλησίες», που αγωνίζονται μεταξύ τους για την «αλήθεια και την πίστη ...», παρά το γεγονός ότι ο Χριστός ίδρυσε μόνο μία Εκκλησία, και σε αυτήν την ίδια τη σωτηρία των ανθρώπων. Σήμερα οι διάσημες διαμαρτυρίες των Εβραίων στην Ελλάδα είναι: Ευαγγελικοί - Πρεσβυτεριανοί, Λουθηρανοί , Επισκοπιανούς, Βαπτιστές, Μεθοδιστές, Μορμόνοι, Αντβεντιστές (JWs), Αντβεντιστές έβδομη ημέρα CH.OE - ChristianPeace Tour, "Εκκλησία" της Εκκλησίας του Παγκοσμίου Αρχηγείου του Ιησού «του Θεού», «Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής» Διεθνής «Εκκλησία» του πλατεία Νάκος Ευαγγέλιο, Βιβλική Εκκλησία του Θεού, Υπόλοιπο της «Εκκλησίας» του Θεού, με Βάση στο Μίτσιγκαν, Ενωμένη Πεντηκοστιανή Εκκλησία »Aparaplaniti« Εκκλησία »Θεός, Χολστάιν "Εκκλησία" του Θεού, των Πεντηκοστιανών και της ελεύθερης Αποστολικής "Εκκλησίας" της Πεντηκοστής

Tuesday, April 3, 2018

The Masonry is a religion- on the ancient pagan mysteries  1. The Masons now believe in their own impersonal God who called M.A.T.S., that Great Architect of the Universe. The galleries will not be a semi cross or image of Christ. The Son and Word of God, your Lord and Savior Jesus Christ, these are for one simple secret, much like Pythagoras, Buddha and others. 


  2. The Scottish Masonic doctrine created in 1804 includes 3 initiations and 33 degrees. The third degree is a ceremony around the murderous death of Master Hiram and search for relics. Indeed the Old Testament speaks of a Hiram of Tyre who was invited by King Solomon to help build the Temple in Jerusalem. The only outside but on the murder, recover the relics, etc. is totally imaginary and mythical. 

  3. The Masonry, as it is known today, is not simple charity and philosophical organization, as its advocates claim. It is a yperthriskeia with syncretistic nature. Is that the teachers' evidence of idolatry and mystic Jews and Christians. Masons believe that they are a global fraternity. Brother call each one belonging to them, be it Muslim or Buddhist or whatever, while the non-Masons call it sacrilegious, even if he is Christian. 

  4. The Masonry is a religion and is based mainly on the ancient pagan mysteries. Temple has to call it arcade, where there are various ceremonies: Adoption lykideos (something similar to Christian baptism), marriage, memorial and more. They have degrees officials yielding their ceremonies, dressed in special uniforms, such as the Venerable, the Reverend, the Master, the Grand Master, supervisors. Using different symbols. Somewhere it seems the Bible, but not like we mean we Christians, but as a mere symbol. In the mysterious rituals using human skeleton and to some extent require the myoumeno in Masonry to drink wine in the skull that have made it look like Cup. 

  5. A Mason is not obligated to change his faith. A Christian can still be a Christian and a Muslim be a Muslim, along with the Masonic capacity. 

  6. But the question is born. Allowed Christian to be both a Mason; 

  Sunday, March 18, 2018

  Devil IS annoyed


  Orthodoxy is beginning to attack ... because it is in the scriptures ... in fact it grows, but others have to attack because of the fact that they are falling ... God can bless all my orthodox brothers and sisters ... read the Orthodox Bible Study Guide .. ALL ANSWERS IS IN ORTHODOXY! Dean DEVIL is irritated = WHY, more and more people are turning into orthodoxy today, the devil knows better, because he started attacking in different ways. Check out the Youtube channel and you will realize the hatred coming from the devil using all the shepherd's contractions. .. attacking orthodoxy Do not make the error The devil has built a huge prophet on earth to speak in the name of Christ, to confuse and pull out of the Orthodox Church. and remove us from the weapons offered by ORTHODOXY The Holy Spirit will not work outside the Orthodox Church. You can say whatever you want, but on the day you die and you will be in front of Lord's throne, than you will learn about the Truth and too late. READ ORTHODOX BOOKS, SEARCH THE TRUTH AND WILL SEE YOU

  My correct opinion is here

  100, 200 years?

  Born Agains christians should learn to read Kings in the Bible, and read it properly as to why a Church must have Icons, and if they don't understand....stop watching and debasing our beliefs. We are the first Christians EVER who have Built, Prayed and Worshipped without change directly from Paul, and ALL the Apostles. Born Agains have a history of what? 100, 200 years? If there is any other Creed older then ours, please tell? Orthodoxy is the true Christian to be.

  Christ is Orthodox

  Christ came to earth to "build" a church. And the orthodox church began. The Orthodox is the answer to all religions. Stop looking for false gods and try orthodoxy. As we can see this from the holy light,who is provided=only to the orthodox.Jesus Christ is Orthodox

  Thursday, February 8, 2018

  This is a true story happened some years ago

  A Muslim man in Egypt killed his wife because she was reading the Bible and then buried her with their infant baby and an 8-year old daughter. The girls were buried alive! He then reported to the police that an uncle killed the kids. 15 days later, another family member died. When they went to bury him, they found the 2 little girls under the sand - ALIVE! The country is outraged over the incident, and the man will be executed, The older girl was asked how she had survived and she says:- 'A man wearing shiny white clothes, with bleeding wounds in his hands, came every day to feed us. He woke up my mom so she could nurse my sister,' she said. She was interviewed on Egyptian national TV, by a veiled Muslim woman news anchor. She said on public TV, 'This was none other than Jesus, because nobody else does things like this!' Muslims believe Isa (Jesus) would do this, but the wounds mean He really was crucified, and it's clear also that He is alive!  But, it's also clear that the child could not make up a story like this, and there is no way these children could have survived without a true miracle. Muslim leaders are going to have a hard time to figure out what to do with this, and the popularity of the Passion movie doesn't help! With Egypt at the center of the media and education in the Middle East , you can be sure this story will spread. Christ is still turning the world upside down! Please let this story be shared. The Lord says, 'I will bless the person who puts his trust in me.' Jeremiah 17 Please forward to all on your list and God will reward you abundantly!! Mark 8:38 which says, 'Therefore whosoever shall be ashamed of Me and my Words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man shall also be ashamed of him when He comes in the glory of His Father with the holy angels'.

  Thursday, December 7, 2017

  There are no super-Christians
  There are no super-Christians who speak in tongues, but this is the distinguished doctrine of the Five-Dimensional. And after a while I received the feeling that the Holy Spirit appears in these churches - not in the Holy Spirit of Scripture - as the Great Encyclopedia of Sin. I did not feel anything in these churches to be honest. Pentecostals seem to have a completely different sense in the Holy Spirit. The problem I see in the Pentecost is persistent faith and that is why we are today - all these nasty nonsense that are so far from biblical parameters because they are based on ideas, emotions, ecstatic speeches and the experiences of all, to be examined against the Word of God and most of them fail in the test. If we do not "try everything," how do we know if it really is from God? This dogmatic sign of speech in tongues opens the Pandora's box where there is nothing. None of them believes in the Bible ... or as it was named by Martin Luther, Sola Scriptura, one of the very foundations of Protestant-=Test every spirit=Satan never praise the holy trinity

  Wednesday, November 29, 2017

  Αυτά τα ζώα πρέπει να εξαλειφθούν = για έναν καλύτερο κόσμο

  Το Ισλάμ δεν έχει ελευθερία. Είναι αγράμματα Ζώα εξαιτίας των πράξεών του.This animals need to be eliminated=for a better world-The wrath of god will come above you soon-Η οργή του θεού θα έρθει σύντομα πάνω σας

  Wednesday, November 15, 2017

  Vitamin B12

  Mineral deficiencies are more typical than vitamin shortages, statistics shows that a person in four grownups handles lack of vitamin B12
  In this article we will cover the signs and causes of vitamin B12 shortage, plus you will get a couple of simple pointers on ways to regulate that.

  Vitamin B12

  This vitamin is known as the “energy” vitamin. Something you have to provide you an energy increase late in the afternoon. Some like it for its ability to bring some reside in cardio exercises.
  Vitamin B12 is likewise thought about as a weight reduction miracle “drug,” and it is incredibly popular at medical weight loss clinics. It became more than clear that individuals are insane for this vitamin, so clinics and spa provide reduced vitamin B12 injections.
  These are used on “day-to-day deal” sites with the hope that you ‘d get a bunch of these immediately.
  But, vitamin B12 does not offer “genuine” energy by itself. However, if you are diagnosed with megaloblastic anemia (it makes you feel all tired and weak), an abrupt increase in your B12 intake will sure make you seem like you have got the power (and all the energy on the planet).
  This occurs due to the fact that this vitamin has an essential function in the formation of red blood cells. These take oxygen throughout the body. And yes, we require oxygen to endure! It is pure logic– oxygenated blood fills you up with life and energy.

  Vitamin B12 is necessary for you

  Dr. Mercola says that vitamin B12 carries out various important functions in the body, consisting of:
  • Secretion of adrenal hormonal agent
  • Circulation
  • Formation of red blood cells
  • Healthy anxious system
  • Correct digestion
  • Iron absorption
  • Metabolism of fat and carbs
  • Nerve growth and development
  • Healthy reproductive system in ladies

  Risk groups vulnerable to B12 deficiency

  Some foods are packed with healthy portions of vitamin B12, but in some cases this can not preserve its optimum level in the body. We have covered the most common high-risk groups that ought to think about supplementing with vitamin B12 on a daily basis!
  • Individuals aged 60 and over who do not have sufficient stomach acid
  • Patients identified with autoimmune conditions, such as celiac or Crohn’s illness
  • Vegans and vegetarians who do not consume products of animal origin
  • Diabetics on Metformin (this medication affects the absorption of vitamin B12).

  Signs of vitamin B12 deficiency

  • Failure to keep your eyes open. It is because your blood is not abundant in oxygen, and you do not get the energy your body requires;
  • Feeling numb, tingly and experiencing a “pins and needles” feeling. This indicated that you are dealing with nerve damage as an outcome of bad vitamin B12 levels;
  • Memory loss is likewise triggered by vitamin B12 deficiency. This uses specifically to young people who are too young to establish age-related dementia;
  • Feeling shaky or dizzy also suggests that your blood does not have enough oxygen;
  • Yellow skin is brought on by red cell deterioration. It tosses out a distinctive yellow pigment when it tears apart. If you do not have vitamin B12, your body is not able to produce strong cells;
  • Smooth tongue is something you get after you lose a couple of papillae “bumps.” These bumps assist you recognize the taste, and if you are constantly getting a “blah” impression of your food, you are probably lacking vitamin B12;
  • Feeling anxious and tearful, you are likely to handle vitamin B12 shortage. This vitamin is accountable for the production of “happy” brain chemicals, serotonin, and dopamine.
  • Optic nerve damage leads to weird vision problems, so you typically get fuzzy or double vision. Test your vitamin levels each time you see shadows in your vision fields, since this is a common symptom of low vitamin B12 levels.

  Reasons for vitamin 12 shortage

  • Although it is extremely important, vitamin B12 is one of the most neglected vitamins. The shortage of this vitamin may be triggered by numerous elements, and we provide you some of the most typical:
  • Antacids affect the assimilation of vitamin B12. Think it or not, the body requires sufficient stomach acid to soak up vitamin B12;
  • Nitrous oxide, likewise known as the laughing gas, damages vitamin B12 in the body. Scary!
  • The H. pylori germs damages stomach cells that produce the “intrinsic aspect.” The body is not able to absorb vitamin B12 without his protein;
  • Stomach bypass weight reduction surgery changes the digestion mechanisms, and this might affect the absorption of vitamin B12;
  • If you consume more than 4 cups of coffee each day, you have 15% less vitamin B12 than those who do not really elegant coffee. Scientists still have actually not discovered why is this so;

  Dietary sources of vitamin B12

  Plants do not need vitamin B12 for their metabolic procedures, and they do not produce this vitamin. This implies that you can get your vitamin B12 from foods of animal origin and strengthened foods. Here are some great examples:
  • Seafood– sardines, salmon, tuna, cod, shrimp, scallops.
  • Meat– beef, pork, chicken, lamb, goat, turkey.
  • Dairy– cow’s milk, tough and soft cheese, home cheese, cream cheese, yoghurt.
  • Eggs– yolks are loaded with all the vitamins and minerals.
  • Vegan sources– nutritional yeas, strengthened coconut milk, or tempeh.

  Friday, November 10, 2017

  Answers to questions from a former Protestant

  The following is an excerpt from our answers to a friend who has shown us his questions about the Holy Trinity. We have found it useful to publish them for the benefit of others.

  1. HOW DO YOU INTERPRET THE FATHER THAT CHRIST, BEFORE LOOKING FOR HIS CHRIST, PRAYER THE GOD'S PATHER? AFTER HE WAS ONE WITH THE FATHER AFTER YOU ARE THE OWN GOD. AND NATURALLY CAN YOU REPLY THAT YOU PRAY AS HUMAN, ALSO ... AND AS HUMAN EXTRACTED THE GOD'S NATURE?

  And since God is one, and not three, who recite? TO HIMSELF; Because man did not serve man, but divine, and godly. AND BEHIND THE MOTHER OF THE PATRAS AND ALWAYS ALREADY WITH THEM, WHO PRAISE? WHEN WERE GOD, WONDERFUL? THERE IS NO CONFIRMATION OF HIS VICTIMITY?

  DOES YOU LOVE HIS FOLLOWING? WELCOME TO THE OWN WERE THE GOD? Did He Separate His Place from the Fat? IF YOU HAVE HYPOTHETICALLY HERE, DOES NOT HAPPEN THE "MOTHER OF THE PATRAS"? HOW DO YOU WORK AS GOD AND OTHER AS HUMAN? HOW IS THIS SEPARATION AND WHY?

  If you look, you did not pray in the Holy Trinity, but in the Father! Every person of the Holy Trinity is a distinct and clearly distinguished person from the others. As my son and I are a substance in our human nature but another is my son and another I, so is the same with the Son and the Father. They both have the same essence of the Deity, but they are different faces. When we say: "Trinity Homosexual and inseparable," we say it about the essence, not the faces. We do not say "homosexual", but "homosexual". In every intelligent being, and in us, we distinguish the "person" that is always different, and the "essence" that can be common. When we say the word "Trinity," we mean SUBSTANCE

  It is also good to remember that the Son in his divine nature does not need to pray, as omnipotent and omniscient. But the human has had all human indivisible passions, and human nature is not omniscient.

  Scripture is written by Saint Maximus the Confessor: "Ignorance is of two kinds: the pretentious and the unalterable, and the first (dependent) of us, while the second is not (dependent) of us. is the ignorance of virtue and piety, and we are not unfathomable and independent of us, but we do not know what we want to know, that is, what is done away and what is to be done. prophets were made known, with (Divine) Grace, our distant ones and not (dependent) of us we know), how much less did the Son of God know, and through Him human nature, not by nature, but because of union (of human nature) to the Word? Because just as incandescent iron has all its idols of fire - because it brightens and burns - though it is not fire naturally, but iron, so the human nature of the Lord, because it was joined by the Word, knew everything, and these divine ones showed to Him (but) not to unite human nature to Himself, is said to (she) ignore. " (Text: "Doubt is the ignorance of this, whether spoken or unwise, and whether we are faithful or not, we have not." Even though we have read and understood the virtue and piety of ignorance; that is what we want to do, that we may live, that the future will be done, that the prophets of the Holy Prophets were provoked, and that we did not even have the grace of the Son of God, that is why the human nature, but join it to the Word ?, Opsper grate iron, always private the fire of fire has light; it burns light and burns; it is not fire, but iron; so also the human of the Lord, while it has been united in the Word, has always been, and these gods are inherent in themselves; it is said to be ignorant ").

  St. Athanasius, on the same subject, for the human knowledge of the Lord, writes: "As the Word is beginning to be ignorant, man is ignorant of Himself ..." He was not "the Son of God" , the word of God was ignorant, but simply "neither the Son", nor the Son of man or ignorance. For this reason, angels say, they have not yet recovered, that neither the Holy Spirit, nor the Holy Spirit, both of them that the Spirit of God, much more the Word, or the Word of God, even though the Spirit also receives that of the Holy Spirit nod of silence, apparently convinced, that about this human function he was "not the Son". " (Saint Athanasius, Reason C by Arians).

  This does not mean that he was not God. But he did not always reveal all the power and omnipotence of Godhead. That is why Paul says: "He has anointed himself, he takes a slavish form ..." He did not declare himself of God, but of His glory and strength.

  Something else: Maybe you're wondering

  Thursday, November 2, 2017

  Reincarnation-past life

  Mankind has an innate desire to communicate with God. It is in our nature, because God placed it there. Satan will use every available means to lead people away from God. We must not make people believe that there is no god, is just to get them not to believe in the Christian God. A simple way to do this is through false religious experiences, such as "Reincarnation-past life." God will judge us by our faith and our actions. If you believe in Jesus and accept His gift justification by faith we will be doomed. We can not work out our salvation by good deeds, lest any man boast. But this is exactly what reincarnation teaches-screw if this time, you just have to do it again and again until you get it right. The pernicious lie here is that man dies and discovers too late that he has another chance.

  Saturday, September 2, 2017

  NOTES  The faithfulness of God is our greatest security! The one who cares only for this life and indifferent to the other is the smart of the moment, but the fool of eternity. Peace is a precious good that is transmitted. You should not look for others, but start with your behavior. It is not the man who enjoys a lot of material goods, but he who enjoys what he has.

  The good act

  Good practice is always rewarded, but it is best rewarded when it does not aim for reward. A smile is almost always inspired by another smile.

  Do not judge

  Never judge a slow walker for his walk if you do not even try to walk even a little with his tight shoes.

  Saturday, July 22, 2017

  Οι Πεντηκοστιανοί ψεύτικα θαύματα

  Οι Πεντηκοστιανοί θα κάνουν ψεύτικα θαύματα επειδή οι διάβολοι ξέρουν ποια είναι η πραγματική αλήθεια ... προσπαθούν να σας απομακρύνουν από την Ορθοδοξία=Ο διάβολος ελέγχει μερικές φορές την προσωπικότητα ενός ατόμου,The Pentecostal will do false miracles because the devils know what the real truth is ... they are trying to get you out of Orthodoxy
  Και μετά από την παρέμβαση ενός πεντηκοστιαίου ποιμένα θα σας δείξει ότι το άτομο είναι κατεστραμμένο από μια δαιμονική οντότητα είναι πλέον απαλλαγμένη από αυτόν = δαίμονα, μην τον αφήσετε να σας ξεγελάσει-and after the interference of a Pentecostal pastor will show to you that the person is possessed by a demonic entity is now free from him=demon,don't let them fool you Deception is the Devil’s drug that drags those deluded by it into bondage & destruction!
  But God’s truth sets men free and holding on to truth is worth the struggle!
  The biggest threat to the church is not loss of comfort or freedom; it is deception. 
  Matthew 24:3-14 While He was sitting on the Mount of Olives, the disciples approached Him privately and said, “Tell us, when will these things happen? And what is the sign of Your coming and of the end of the age? ”Then Jesus replied to them: “Watch out that no one deceives you. For many will come in My name, saying, ‘I am the Messiah,’ and they will deceive many. You are going to hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, because these things must take place, but the end is not yet. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, and earthquakes in various places. All these events are the beginning of birth pains. “Then they will hand you over for persecution, and they will kill you. You will be hated by all nations because of My name. Then many will take offense, betray one another and hate one another. Many false prophets will rise up and deceive many. Because lawlessness will multiply, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be delivered. This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations. And then the end will come.
  God warns us over and over again… “Be NOT deceived” 
  ● Deception is not “ignorance of the truth.”
  John 8: 30-32 As He was saying these things, many believed in Him. So Jesus said to the Jews who had believed Him, “If you continue in My word, you really are My disciples. You will know the truth, and the truth will set you free.”
  ● Deception is much more dangerous than not knowing the truth.
  ● Ignorance is a passive danger; deception is an active danger. 
  ● Ignorance keeps you from moving… deception moves you in the wrong direction.
  ● Deception is being wrong with confidence. It is being convinced of a lie!
  The art of deception is manipulation of what is true. What is manipulated truth? A lie!
  Jesus warned us… we have a crafty enemy, whose schemes we should vigilantly be on guard against. His #1 tactic is manipulation of the truth and Jesus calls this enemy the father of lies.
  John 8:44 - He (the Devil) was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.
  This message is designed to help you recognize Satan’s lies so you will not be deceived.

  Tuesday, July 18, 2017

  Pentecostal Churches =mistakenly believe

  Blaspheme the Virgin that he had relations, and that even so did 6 child
  Also, in Proverbs 4/3, he says of Jesus prophetically: for my Father's son was standing, and only in my mother's womb. So here, the mother of the Lord seems to have no other children! And it is not Solomon's words about himself, since here Christ speaks, the wisdom of God's Wisdom (eg 8 / 12-12). Solomon was also not the only mother of his mother, because his mother, Bethsebee, had four children!
   If you say you believe in a God, Father, Son and Holy Spirit,do you consider the Mother of Christ the Theotokos? Do the Honors as angels value it?
   THE BLADDERS - VIEW - dogmatic statements by the Pentecostals, such as:

   That the Pentecostal Churches are 1000 pieces what does the Truth do
   That appeared long after Luther from 1900 onwards which were the first years of persecution?Months Pentecostal falsehoods appeared in America and Britain between 1904 and 1910, which shows not only the chasmal time difference separating the supernatural And the extraordinary event of the Pentecost since the foundation of heresy in the early 20th century, but it also shows in a highly eloquent manner the magnitude of the lie and the fallacy in which they are still found.
  "
            B) refuse (some of their movements) faith in St. Triad,
            C) not accept the Holy Church Tradition,
            D) mistakenly believe that only those who, due to their "spiritual gifts" Writing,
            E) to actually reject all Holy Mysteries,
          F) believe, like the Jehovahs, in the false-so-called "millennial kingdom of Christ"
            G) teach "the rapture of the church"
            H) not to honor the cross of Christ,
            I) not accept the honor of the saints and the Virgin, which they also reject,
            J) to humiliate the face of Christ by teaching that he had other fleshly siblings,
          K) to condemn Sacred Images and to mark their honor as idolatry and
          L) to dismiss the memoirs in defiance of the deceased.
  These in short, Catania also frustrating when you're talking about WORSHIP IMAGES, holy, honest while the Cross has clarified that the Church has a single value.

  Friday, July 14, 2017

  Yoga is certainly demonic.

   Now on wards, I am strictly writing about Yoga as strictly physical exercise.  Yoga was developed and first taught by Hindu deity 'Shiva'. Google image search Shiva, certainly demonic.  If you are a Christian, then you may be knowing that There is not a single verse in the Holy Bible  that says directly that you have to do any certain physical exercise to be healthy.
     Yoga exercise is mimicry of animals' most aggressive poses.  bible does not say any word animal, but refer animals as 'beasts' throughout the Bible. ou know who is beast. Also, when Jesus cast out demons they went into pigs. That is a proof that animals have demonic spirits in them. Now search mimicry. It is the best way to communicate animals. Now combine all the above facts and search the words shamanism, spirit animals. You have your answer here.  Simply, Yoga poses mimic animals' most significant poses and when a you do it, you are indirectly communicating with that animal. Well to be more clear, you are indirectly communicating with the evil spirits in the body of that type of animal. When you do such difficult yoga pose, you lose your focus on Jesus/worship song you are playing as an excuse to do Yoga. For that moment when you empty your mind from Jesus, you are INDIRECTLY opening yourself to that specific demon in that animal whose pose you are doing. From that moment, that specific evil spirit slowly and steadily controls your soul (not your spirit) and you start to lose interest in The Word of God. You sin more and more. And this happens very very slowly and you do not even recognize it.
  The most famous Western Christian Yoga pose is 'cobra' position. It is said in Hindu scriptures that Yoga is designed to awaken the serpent (kundalini) spirit in you which is coiled at your spine.  By doing Yoga you are surrendering your body to demons and so they give you healing and health power. Of course you feel good after doing yoga and so after you do drugs. Yoga becomes addiction after some time. Yoga is not a belief that you could separate it from exercise. Yoga is a demonic technique (such as Witchcraft) to invite unclean spirits in your life.
  In 1 Timothy 4:1 God said, "Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils".
  Yoga is doctrine of devil Shiva. Do you still want to follow it?
  If you still disagree, then ask Jesus HIMself to show you the right path. Ask him,.....

  Thursday, July 6, 2017

  The Illuminati:

  The Order of the Illuminati was an Enlightenment-age secret society founded on May 1st, 1776, in Ingolstadt (Upper Bavaria), by Adam Weishaupt, who was the first lay professor of canon law at the University of Ingolstadt. The movement consisted of freethinkers, secularists, liberals, republicans and pro-feminists, recruited in the Masonic Lodges of Germany, who sought to promote perfectionism through mystery schools. As a result, in 1785, the order was infiltrated, broken and suppressed by the government agents of Charles Theodore, Elector of Bavaria, in his campaign to neutralize the threat of secret societies ever becoming hotbeds of conspiracies to overthrow the monarchy and state religion. In the late 18th century, reactionary conspiracy theorists, such as Scottish physicist John Robison and French Jesuit priest Augustin Barruel, began speculating that the Illuminati survived their suppression and became the masterminds behind the French Revolution and the Reign of Terror. The Illuminati were accused of being enlightened absolutists who were attempting to secretly orchestrate a world revolution in order to globalize the most radical ideals of the Enlightenment: anti-clericalism, anti-monarchism, and anti-patriarchalism. During the 19th century, fear of an Illuminati conspiracy was a real concern of European ruling classes, and their oppressive reactions to this unfounded fear provoked in 1848 the very revolutions they sought to prevent. Although many say that the Illuminati was disbanded and destroyedso long ago, it is well known that the Rothschild dynasty following the family’s involvement in the secret order in Bavaria received much attention for its major takeover of Europe’s central banks. The Rothschild dynasty owns roughly half of the world’s wealth and evidence suggests it has funded both sides of major wars, including the United States Civil War.

  Tuesday, June 27, 2017

  Masonry=Lucifer

  Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.
  ΜΑΤΣ, ότι =Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριός σου και Σωτήρα Ιησού Χριστό, Αυτά είναι για έναν απλό μυστικό, όπως και ο Πυθαγόρας, ο Βούδας και άλλοι.ένας κτίστης δεν είναι υποχρεωμένος να αλλάξει την πίστη του Ο Χριστιανός μπορεί ακόμα να είναι χριστιανos και μουσουλμάνος, μαζί με την μασονική ιδιότητα .δίλημμα είναι, μπορεί να είναι ένας κτίστης Χριστιανός?

  Thursday, June 15, 2017

  Αλήθειες

  Μην κάνετε το λάθος να ζούμε στο τέλος του έτους, ο διάβολος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο προφήτες στη γη για να μιλήσει στο όνομα του Χριστού να μας μπερδέψει και να σύρετε μας από την Ορθόδοξη Εκκλησία.Και να μας απομακρύνει από τα όπλα μας, η οποία Ορθοδοξία μπορεί να μας προσφέρει. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα λειτουργήσει έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε ό, τι θέλετε, αλλά από την ημέρα που πεθαίνουν και στέκονται μπροστά στο θρόνο του Κυρίου μας από ό, τι θα μάθετε για την αλήθεια και από πολύ αργά. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΑ, αναζητούν την αλήθεια και να αποκαλύψει σε σας.2=Βλέπω πολλά προβληματικά, αφελής άτομα να πιστεύουν στη μετενσάρκωση, πιστεύουν ότι βλέπουν αγγέλους, μόνο και μόνο επειδή ζητούν την παρουσία τους μόνο και μόνο για να τα δείτε, Αυτό τα όντα που βλέπετε είναι, ακάθαρτα πνεύματα, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Αυτοι  διαβόλοι εκδηλών σαν άγγελοι, λένε στους αφελείς, ότι θα έρθοuν και πάλι στη ζωή, αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι θα υπάρξει ανάσταση των σωμάτων μας, κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού.και τι είναι αυτό πρόκειται να είναι τότε; αγόρι, κορίτσι ή την ομοφυλοφιλία, γοητεία των πολλών σύγχρονων μορφών της αρχαίας ειδωλολατρίας, όπως η Νέα Εποχή, Wicca, και άλλοι, πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει έλκονται από μια μορφή της Εβραϊκά μυστικισμού γνωστή ως Καμπάλα. Το δημοφιλές Τύπο είναι διάστικτα με τα άρθρα επιφανών προσωπικοτήτων του Hollywood που έχουν αναλάβει μια δημοφιλής σύγχρονη εκδοχή της Kabbalah.It έχει λάβει Hollywood από τη θύελλα.Απογοητευμένοι από την ηθική χρεοκοπία του αχαλίνωτου υλισμού, όλο και περισσότεροι απελπισμένοι άνθρωποι αναζητούν τώρα «απαντήσεις» έξω από τη σφαίρα των φυσικών φαινομένων και την επιδίωξη του υπερφυσικού. Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων διασημότητες, έχουν γίνει έλκονται από μια μορφή της εβραϊκής μυστικισμού γνωρίζουμε ως Καμπάλα.δίχτυα και παγίδες είναι πάντα η ίδια: να αποσπάσει ένα πρόσωπο από τη γνώση του αληθινού Θεού, για να μετανοήσουν, για να νηνεμία και να απαλύνει τη συνείδηση, χωρίς εξομολόγηση των αμαρτιών, αποκρύπτοντας την πραγματική επώδυνη θέση της ψυχής, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός «πνευματικού» και σωματική υγεία ... Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι μια πνευματική αναισθησία ... ανατολικές θρησκείες εμπνέουν το άρρωστο άτομο είναι υγιές, το ξύπνημα της πίστης στην τελειότητα και τη θεότητα, τρέφει την υπερηφάνεια, από τη δράση των κακών πνευμάτων απλόχερα παρουσιάζει τα πιο εκλεκτά και ευχάριστο «πνευματική άνεση» «όραμα» του, «Μακαρισμούς "εμπειρίες“ειρήνη”,“ειρήνη”και“άπειροΑπό Δεξιά τα δαιμόνια μας δελεάzouν με  πνευματικα πάθη, και ορθολογική λεπτή και δυσδιάκριτη  υπερηφάνεια, αλαζονεία, αυτο-γνωμοδότηση, η ματαιοδοξία, την καταδίκη των άλλων, εξέγερση, ανυπακοή, τον εγωισμό, λατρείες, σέκτες,  υψηλής σκέψης, βλασφημία, αμφιβολία, δυσπιστία, τα όνειρα, τα οράματα, τη μαγεία, κλπ ..Αφτα τα πάθη,εινε το ίδρυμα απο την υπερηφάνεια του Εωσφόρου ποu έπεσε, και είναι δύσκολο να επουλωθούνΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ELITE = Εωσφόρων Πολλοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει το δυναμικό της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που θα εισαχθεί στο μυαλό μας και να ξέρετε ακριβώς τι σκεφτόμαστε, κάτι συστηματική πειράματα για δεκαετίες.Εκτός αυτού, είναι προφανές ότι δεν είναι πλέον επαρκής διοικητική εποπτεία, και απασχολεί τον άμεσο έλεγχο της σκέψης και της γνώμης, όπως γνωρίζουμε, «οι σκέψεις γίνονται πράξεις» και η Παγκόσμια επίδοξη Χούντα θέλει να είναι σίγουρη ότι ποτέ δεν θα πέσει.Όπως οι περισσότεροι αποκρυφιστές, Albert Pike είχε ένα «πνεύμα οδηγό» διανέμεται «Θεία Σοφία» και φωτισμένη για το πώς θα επιτευχθεί η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Ένας «οδηγός πνεύμα» είναι ένα «είναι» που συναντά κάποιος που έχει δώσει περισσότερα από τον εαυτό τους στην πρακτική του απόκρυφου? Ωστόσο, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες του New Age Θρησκεία δεν βλέπω αυτό ως ένα κακό πράγμα. Στην πραγματικότητα, θα υποστηρίξει σθεναρά ότι είναι γεμάτη με ευτυχία και χαρά από την αλληλεπίδραση με «οδηγούς πνεύμα» τους.Καμπάλα περιέχει τέτοια εξουσία και δαιμονική διδασκαλία είναι περισσότερο από αρκετό για να δώσει την ιδεολογία και την κινητήρια δύναμη που απαιτείται για να παραπλανήσει τον κόσμο και να κρατήσει ένα τέτοιο κακό συνωμοσία ζωντανή μέσα στους αιώνες ... Η Καμπάλα είναι μια πηγή των Freemasons διδασκαλίας, καθώς και άλλα ομάδες. Καμπάλα: Τα ιερά βιβλία της μαύρης μαγείας του Ιουδαϊσμού που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βάσης των δυτικών μυστικών εταιριών, από Ροδόσταυροι να Τεκτονισμού και την OTO. Η Καμπάλα είναι η ίδια από τη μαγεία της αρχαίας Βαβυλώνας και της Αιγύπτου ... Φαραώ. Καμπάλα είναι ένα σύστημα του ιουδαϊκού μυστικισμού και μαγείας και είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. - William J. Schnoebelen, Η σκοτεινή πλευρά του Τεκτονισμού Η εβραϊκή Καμπάλα είναι μια σειρά από απόκρυφα συγγράμματα που είναι τόσο δαιμονικά και κάθε σημάνει ποτέ στη μαγεία. Webster λεξικό της Καμπάλα μας λέει είναι «μια απόκρυφη θρησκευτική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε από ορισμένους μελετητές της Ιουδαϊκής