http://anninos50.blogspot.com.cy/

Popular Posts

Monday, July 4, 2016

μύθοs της ελευθερίας Δεν είμαστε ούτε αυτό που νομίζουμε ούτε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Οι ρίζες της προσωπικότητας χάνονται στα υπόγεια στρώματα του προσωπικού και του ομαδικού ασυνείδητου. Τα βαθύτερα κίνητρα της συμπεριφοράς τις περισσότερες φορές δεν είναι συνειδητά, ηθελημένα και έλλογα. Συχνά κάνουμε πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε λογική εξήγηση και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο συμπεριφερόμαστε με τρόπους που δεν συνάδουν με τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας.

 Οι αθέλητες συμπεριφορές έχουν τις ρίζες τους στο υποσυνείδητο και οφείλονται σε απωθημένα ή λανθάνοντα συναισθήματα, παρορμήσεις και ανάγκες.
 Πίσω από αθέμιτες ή αδικαιολόγητες συμπεριφορές είναι πιθανό να κρύβονται:
 - Φόβοι, άγχoς, θυμός, ανασφάλεια, ενοχή.
 - Ανικανοποίητες ανάγκες για ασφάλεια, δύναμη, αγάπη, καταξίωση, χαρά και ελευθερία.
 - Επιθετικές ή σεξουαλικές παρορμήσεις.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που τον σπρώχνει κοντά ή μακριά από το Θεό. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τα βαθύτερα κίνητρα της μετάνοιας ή της αποστασίας του. Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα κίνητρα, τη φύση και τον τρόπο της σωτηριολογικής του πορείας. Η αρχή, ο δρόμος και το τέλος του αγιασμού είναι μυστήριο. Η κλήση του Θεού είναι μυστήριο. Η προσωπική κλίση είναι μυστήριο. Η αμαρτία, η μετάνοια, η σωτηρία είναι μυστήριο.
 Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού "τις ήμαρτεν ούτος η οι γονείς αυτού, ίνα τυφλός γεννηθή"; απάντησε "ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτου, αλλ ίνα φανερωθή τα εργα του θεού εν αυτώ". Ιωάν. 9, 3.
 Ουσιαστικά δεν τους πρόσφερε αιτιολογική ερμηνεία Έστρεψε την προσοχή τους σε μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Στην ενέργεια, τη Χάρη, τα έργα και τη δόξα του Θεού. Σαν να έλεγε: Μη σκέπτεστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλάξτε εντελώς το πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβάνεστε και ερμηνεύετε την πραγματικότητα. Μην αναζητάτε αιτίες. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε και να ερμηνεύσετε αυτό που Είναι και γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να χωρέσετε το πως και το γιατί. Παραδοθείτε στο Θεό. Μην απορείτε ... δοξάσατε! Μη ρωτάτε ... προσευχηθείτε!
 Ο άνθρωπος δεν καλείτε να ερωτήσει αλλά να απαντήσει στις προκλήσεις-προσκλήσεις του Θεού. Δεν καλείται να αναλύσει αλλά να ζήσει το μυστήριο του υπάρχοντος.  Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί να εμπλακούμε στην ιστορία του κόσμου με σταυρική αγάπη. Μας προτρέπει να υπερβούμε τις ατομικές μας επιθυμίες και να παραδοθούμε άνεϋ όρων στο αγιαστικό Του θέλημα. Δεν μας θέλει θεατές, αναλυτές ή ερμηνευτές αλλά μάρτυρες.

Wednesday, June 1, 2016

The Human Project: Engaging their emotions

Engaging their emotions, increasing their self-indulgence and their indulgence in emotional and physical activities, by:  unrelenting emotional affrontations and attacks (mental and emotional rape) by way of a constant barrage of sex, violence, and wars in the media - especially the T.V. and the newspapers. (b) giving them what they desire - in excess - "junk food for thought" and depriving them of what they really need. Rewriting history and law and subjecting the public to the deviant creation,  thus being able to shift their thinking from personal needs to highly fabricated outside priorities. These preclude their interest in and discovery of the silent weapons of social automation technology. The general rule is that there is profit in confusion; the more confusion, the more profit. Therefore, the best approach is to create problems and then offer the solutions.
The Human Project:
People have never before been so confused, disorganized and distracted as today. The so-called societies of knowledge have misled people into the world of ignorance. Very few seem to be knowing what is really going on. Education works as indoctrination. The majority today suffer from disconnexion syndrome and blockages in the energy system of the body. We are being bombarded with terror, war, sex and porn on all channels. The media is caught in a low energy state and therefore makes low level news and messages that keep people the low energy state which equals fear, resistance and all sorts of feelings founded in a low quality mind. People are being misled and misinformed with information – today one thing and tomorrow the opposite which rapes both the mind and feelings. People get
caught in the intellect (the mental mind), the ego and the painbody which is being nourished by all the hypnotic and fear generating information from the media. Journalists and politicians are not evil by nature they simply just do not know what they are actually doing, since they will have to face and meet their own actions and lies very soon – they will learn when they are ready to step up. Forgive them. Re-writing history in the best Orwell ”1984” style is obvious to anyone bothering looking at reality. Look what seems to be the important issues today and ”funny” enough that almost all people focus about and talk about – what about the real issues and meaning of Life, e.g. Self-realization? No one really has time for that any more. The history is being re-written exactly as in the novel ”1984”. What are weapons of social automation technology? What do you think? Well, in the end days back in Atlantis a control box was installed on people to suppress them in a special mentality where they could be manipulated and easily driven around as sheep. What is the control box of these end times we are expe- riencing right now? Yes, it is the mobile phones and actually the complete wireless society which is manipulating and suppressing the higher connexion to Spirit and intuition – what we really are. When we are being disconnected our Spirit and Soul we cannot know ourselves anymore since we are very much cut off from the aim of Life – Self-realization. In Atlantis they also put silicon chips in people at the end – are we experiencing the same situation right now where they are trying to marketing and create a lot of fear and ”nice explainations” why it is so nice to have microchips in meat, animals, clothes and everything?

NOTES

JESUS CHRIST IS ORTHODOX

Since there are conflicts and contradictions within the gospels you do need to try and find the real Jesus. Failing to do so you are likely to make mistakes and false ideas that were never what Jesus wanted.JESUS CHRIST IS ORTHODOX

THE TRUTH

Christianity was brought to this world by the GREEKS and in THEIR language. If you have a brain does it dawn on you that if God chose these people to bring his word you should listen to them for that word. Or, is that simple logic to much for you?

false prophets

There are false prophets prophesied by the Lord and apostles who would secretly bring in destructive heresies and doctrines of demons and to avoid them. Heresies help us know who is approved, but the words spoken by them are inspired by seducing spirits and they should be avoided whenever possible.

Friday, May 13, 2016

Karma and Reincarnation

Christ conquered death, not liberation from the body, but also with the resurrection and immortality of body .To doctrine of Karma and Reincarnation cancels the mystery of Christ's salvation .Before of eternal Judge will stand the man not only the soul but as a body, the doctrine of reincarnation, that negatively assesses the body to annul the hope in Christ, Christian, and the sense of divine worship, the basic purpose of the Eucharist, what is the point to suffer in this life, if you have no recall of your previous mistakes life, what is the benefit to you in this life and should come again, having the same thing over and over. what are things of the devil who wants to distract you from the truth.

Tuesday, May 3, 2016

με τη βοήθεια της Εκκλησίας
μερικoi από τα Κόλαση θα πάνε στον ΠαράδεισοΣτο Βασίλειο των ΟυρανώνΣτο Βασίλειο των Ουρανών βρίσκεται επί του παρόντος μόνο ο Χριστόs και την Παναγία, με την ψυχή και το σώμα. Οι Άγιοι είναι στον Παράδεισο, αλλά χωρίς σοματα

Δεν υπάρχει κανείς στην κόλαση ακόμα

Δαίμονες-Άνθρωποι -κολαση
Κόλαση είναι εντελώς άδεια ακόμα! Περιέχει απολύτως κανέναν. Γιατί δεν εγινε καν η Δευτέρα Παρουσία ... Στην κόλαση που θα βρεθεί μετά την Δευτέρα Παρουσία δαίμονες και τους αμαρτωλούς με την ψυχή και το σώμα.

 Ας παρομοιάσουμε τον Άδη με έναν ωκεανό. Υπό το φως διαδρομή του νερού από την επιφάνεια της θάλασσας σε βάθος δεκαπέντε, είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα σπάνια Τριάντα μέτρα υπάρχει η λεγόμενη δέσμη φωτός, όπου οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν ακόμη και ένα μικρό φως είναι εκεί. Από τότε εκεί κάτω Έρεβος, η πραγματική το αιώνιο σκοτάδι. Έτσι, αυτή τη στιγμή (μέση της κόλασης διαμονής των μη αποθηκευμένες) υπάρχουν τόσες ψυχές στον Άδη για να διεισδύσει στην Θεία Λειτουργία και λίγο -σιγα μπορεί να αυξήσει περισσότερο και πιο πάνω. Έτσι, τη στιγμή που η σειρά μετακινείται στον Παράδεισο

μερικοι από τα Κόλαση θα πάνε στον Παράδεισο

Και δεν αποκαλύπτεται πλήρως ο Χριστός μας και έσωσε διότι ορισμένοι από τις Κόλαση θα πάνε στον Παράδεισο! Εδώ είναι η εμπειρία και η σημασία των μνημοσινον

-Δαίμονες-Άνθρωποι

Η κόλαση είναι ο χώρος στον οποίο τιμωρητική δαίμονες και οι άνθρωποι με την ψυχή και το σώμα μετά την Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο δαίμονας Αν τιμωρηθούν, αλλά αισθάνεται ωραία γιατί τους αγώνες μας. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα τιμωρηθούν χωρίς να είναι σε θέση να την καταπολέμηση κανέναν. Βιώνοντας την κόλαση, ενώ τώρα, αλλά παρήγορο, γιατί αγωνίζονται και να νικήσει κάποιον που κερδίζει και τον παίρνει στην κόλαση. Μετά την Δευτέρα Παρουσία θα ξεκινήσει ζωή αιώνιαΔεν υπάρχει κανείς στην κόλαση ακόμα

Κόλαση είναι εντελώς άδεια ακόμα! Περιέχει απολύτως κανέναν. Γιατί δεν ειναι καν η Δευτέρα Παρουσία ... Στην κόλαση που θα βρεθεί μετά την Δευτέρα Παρουσία δαίμονες μαζι και τους αμαρτωλούς με την ψυχή και το σώμα

Tuesday, April 5, 2016

Brainwashed People

This is not to say that the NWO is exclusively Jewish, and it is certainly
not to say that most Jews are New World Orderlies; but it is to say that the
NWO is dominated by Jews and guided by them. Whatever gentile momentum may
be added to the NWO by Skull and Bones, the Vatican, the Jesuits, Opus Dei
and other groups and individuals is an interesting question, but it will not
change the Jewish character of the operation, nor will it release the
students of this conspiracy from the obligation to focus on the ties of
blood that make the blood of the rest of us run cold."

 Then surely we must notice that most of the top nwo jews
intermarry, like John kerry's parents.

Look I hate the "jewish element" in the nwo as much as  maby you, and especially
what israel is doing. I just think we have to see that this couldn;t happen
unless everyone was brainwashed to participate.

Sunday, March 27, 2016

THIS IS USA

The US has the Federal Reserve print all our money out of thin air and loans it to us at interest.  The US instigates all the wars in the ME and makes us fight them and pay for them.  The US is the largest drug dealer in the world and arrests addicts putting them in privately run prisons forcing them to work for slave wages.  The food we eat is so polluted with toxic chemicals it is not fit to eat.  The police can kill, rape or plunder and rarely be held accountable.  The NSA spies on us 24/7.  Our politicians are bought by Wall St., et al...and the rain that falls on our green lands is radioactive.  The main objective seems to be destroy the earth as quickly as possible....and death smiles....

Saturday, February 6, 2016

Mετενσάρκωση=κόλπα , των διαβόλων.

Ας θυμηθούμε τον Ιώβ που οι φίλοι τού έλεγαν ότι αμάρτησε και τιμωρείται, ενώ η δυστυχία ήταν μία δοκιμασία της πίστεώς του προς το Θεό. Εξάλλου, αν ο Χριστός δεχόταν τη μετενσάρκωση, δε θα θεράπευε τον τυφλό, αλλά θα τον άφηνε έτσι, για να ξεχρεώσει τώρα το χρέος των αμαρτιών της προηγούμενης ζωής του και στην επόμενη να γεννηθεί σε καλύτερη κατάσταση! Αυτά απο την Αγία Γραφή, δεν μπορεί να λέγεται κάποιος Χριστιανός'και ταυτλοχρονα να πιστευει στις Ινδουιστικές δοξασίες ... Δικαίωμα των οπαδών της μετενσάρκωσης να πιστεύουν ό, τι θέλουν. Δεν επιτρέπεται, όμως, να παραποιούν την Αγία Γραφή, για να στηρίξουν τη θεωρία τους. Η Αγία Γραφή σε κάθε σημείο της αναιρεί τη μετενσάρκωση. Αν ίσχυε η μετενσάρκωση, δεν δικαιολογείται η ενσώματη άνοδος του Ηλία στον ουρανο, αφού το σώμα δεν έχει καμία αξία, ούτε η εμφάνισή του στη μεταμόρφωση, αφού ως τέλειος έπρεπε να είχε χαθεί μέσα στο θείο.ο Μωυσής, πώς εμφανίσθηκε ο ίδιος? Δεν είχε μετενσαρκωθεί στο διάστημα των 1.250 ετών που μεσολάβησαν απ'το θάνατό του ωςτην εποχή του Χριστού? Οι άνθρωποι πιστεύουν στη μετενσάρκωση από τα κόλπα του, των διαβόλων.

Thursday, January 28, 2016

A FIFTEENTH CENTURY "PROTOCOL"


 
        The principles and morality of these latter-day PROTOCOLs are as old
   as the tribe. Here is one of the Fifteenth Century which Jews can hardly
   pronounce a forgery, seeing that is taken from the Rothschild journal.
 
             The Revue des etudes Juives, financed by James de
        Rothschild, published in 1889 two documents which showed how
        true the PROTOCOLs are in saying that the Learned Elders of
        Zion have been carrying on their plan for centuries. On
        January 13, 1489, Chemor, Jewish Rabbi of Arles in Provence,
        wrote to the Grand Sanhedrin, which had its seat in Constan-
        tinople, for advice, as the people of Arles were threatening
        the synagogues. What should the Jews do? This was the reply:
 
             "Dear Beloved brethren in Moses, we have received your
        letter in which you tell us of the anxieties and misfortunes
        which you are enduring. We are pierced by as great a pain to
        hear it as yourselves.
 
             "The advice of the Grand Satraps and Rabbis is the
        following:
 
        1. As for what you say that the King of France obliges you
        to become Christians: do it, since you cannot do otherwise,
        but let the law of Moses be kept in your hearts.
 
        2. As for what you say about the command to despoil you of
        your goods [the law was that on becoming converted Jews gave
        their possessions} make your sons merchants, that little by
        little they may despoil the Christians of theirs.
 
        3. As for what you say about their making attempts on your
        lives: make your sons doctors and apothecaries, that they
        may take away Christians' lives.
 
        4. As for what you say of their destroying your synagogues:
        make your sons cannons and clerics in order that they may
        destroy their churches.
 
        5. As for the many other vexations you complain of: arrange
        that your sons become advocates and lawyers, and see that
        they always mix themselves up with the affairs of State, in
        order that by putting Christians under your yoke you may
        dominate the world and be avenged of them.
 
        6. Do not swerve from this order that we give you, because
        you will bind by experience that, humiliated as your are,
        you will reach the actuality of power.
 
                            Signed V.S.S.V.F.F., Prince of the Jews,
                                 21st Caslue (November), 1489.
 
 
        In the year 1844, on the eve of the Jewish Revolution of 1848,
   Benjamin Disraeli, whose real name was Israel, and who was a "damped", or
   baptized Jew, published his novel, Conningsby, in which occurs this ominous
   passage:
             "The world is governed by very different personages
        from what is imagined by those who are not behind the
        scenes."
 
        And he went on to show that these personages were all Jews.
 
        Now the Providence has brought to the light of day these secret
   PROTOCOLs all men may clearly see the hidden personages specified by
   Disraeli at work "behind the scenes" of all the Governments. This
   revelation entails on all white peoples the grave responsibility of
   examining and revising au fond their attitude towards the Race and Nation
   which boasts of its survival over all Empires.
 

   LORD SYDENHAM ON THE 'PROTOCOLS'
 
        The following letter appeared in the "Spectator"
   of August 27th, 1921.
     
   Sir,
         When the PROTOCOLS first appeared in English it was
   pointed out that they embodied a forgery perpetrated by the
   Tsar's police with the idea of promoting pogroms. It now appears
   that they are adapted from a "pamphlet" of 1865 attacking the
   Second Empire." This is most interesting, but it explains noth-
   ing. As you point out, Mrs. Webster has shown the PROTOCOLS to be
   full of plagiarism which she effectively explained by the use of
   parallel columns, and before her most able book appeared Mr.
   Lucien Wolfe had traced other similarities. As the PROTOCOLS were
   obviously a compilation this was to be expected, and further
   resemblances may be discovered. The importance of the most sinis-
   ter compilation that has ever appeared resides in the subject
   matter. The PROTOCOLS explain in almost laborious detail the
   objects of BOLSHEVISM and the methods of carrying it into effect.
   These methods were in operation in 1901 when Nilus said that he
   received the documents, but BOLSHEVISM was then MARXIAN COMMU-
   NISM, and the time had not come for applying it by military
   force. Nothing that was written in 1865 can have any bearing upon
   the deadly accuracy of the forecasts in the PROTOCOL, most of
   which have since been fulfilled to the letter. Moreover, the
   principles they enunciate corresponds closely with the recorded
   statements of JEWISH authorities. If you read the American edi-
   tion, with its valuable annexes, you will understand this, and
   the confirmatory quotations there given can be multiplied. Even
   the "JEWISH WORLD DESPOTISM," which you described as a "piece of
   malignant lunacy," is not obscurely hinted at. Take this one
   quotation from JEWISH STATE, by Theodore Herzl:
 
             "Where we sink we become revolutionary proletariat, the
        subordinate officers of the revolutionary party: when we
        rise, there rises also our terrible power of the purse."
 
   Compare this ominous statement with those of the PROTOCOLS, of
   which it is plainly an echo.
 
        I note with thankfulness that you say that the discovery of
   the French pamphlet "does not clear up the whole mystery." Indeed
   it does not, and if you will carefully read Mr. Ford's amazing
   disclosure you will wish for more light. The main point is, of
   course, the source from which Nilus obtained the PROTOCOLS. The
   Russians who knew Nilus and his writings cannot all have been
   exterminated by the BOLSHEVIKS. His book, in which the PROTOCOLS
   only form one chapter, has not been translated though it would
   give some idea of the man. He was, I have been told by a Russian
   lady, absolutely incapable either of writing any portion of the
   PROTOCOLS or of being a party to fraud.
 
        What is the most striking characteristic of the PROTOCOLS?
   The answer is knowledge of a rare kind, embracing the widest
   field. The solution of the "MYSTERY," if it is one, is to be
   found by ascertaining where this uncanny knowledge on which
   prophecies now literally fulfilled are based, can be shown to
   reside.
 
                                           I am, Sir, &c.,
                                                     SYDENHAM
 
 
                               ADDENDUM  STARTLING NEW DOCUMENTS
 
 
        THE MANIFESTO OF Aldolphe Cremieux, addressed to the Nation-
   al JEWRY on the occasion of the founding of the Universal Israel-
   ite Alliance. This has been pronounced a forgery, and something
   much less produce as the "real" thing. The unfortunate part of
   the business is that the "forgery" corresponds infinitely more
   closely with the facts of history that that which is claimed to
   be genuine!  It proclaims three incontrovertible truths: (1) that
   the JEWISH NATION is the enemy of all nations (2) that JEWS claim
   that they are a people "Chosen" to dominate the whole earth, and
   take possession of all the riches of all peoples; (3) that the
   power of all nations is already in their hands, and that JEWS
   thing they are on the eve of their complete conquest of the rest
   of the human race. The date of this PROTOCOL II, of our series,
   is 1860.
 
 
                               A PROTOCOL OF 1860
 
        We take this PROTOCOL from the Morning Post of September
   6th, 1920.
 
        "A correspondent writing in reference to the hidden perils
   draws attention to a Manifesto issued in 1880 to the 'JEWS OF THE
   UNIVERSE,' by Adolphe Cremieux, the founder of the ALLIENCE
   ISRAELITE UNIVERSELLE, and the well-known member of the Provi-
   sional Government of 1871. Adolphe Cremieux, while Grand Master
   of the French Masonic Lodges, offered 1,000,000 franks for the
   head of William I of Germany. On his tomb he requested the fol-
   lowing sole inscription to be inscribed:
 
             "' Here lies Adolphe Cremieux, the founder of the
        Alliance Israelite Universelle.'"
 
 
                             THE MANIFESTO
 
        Emblem: On top - the tablets of Moses, a little lower - tow
   extended hands clasping each other, and as a basis of the whole -
   the glove of the earth.
 
        Motto: "All JEWS for one, and one for all."
 
        The union which we desire to found will not be a French,
   English, Irish, or German union, but a JEWISH one, a Universal
   one.
 
        Other peoples and races are divided into nationalities; we
   alone have not co-citizens, but exclusively co-religionaries.
 
        A JEW will under no circumstances become the friend of a
   Christian or a Moslem before the moment arrives when the light of
   the JEWISH FAITH, the only religion of reason, will shine all
   over the world.
 
        Scattered amongst other nations, who from time immemorial
   were hostile to our rights and interests, we desire primarily to
   be and to remain immutably JEWS.
 
        Our nationality is the religion of our fathers, and we
   recognize no other nationality.
 
        We are living in foreign lands, and cannot trouble about the
   mutable ambitions of countries entirely alien to us, while our
   own moral and material problems are endangered.
 
        THE JEWISH TEACHING MUST COVER THE WHOLE EARTH. Israelites!
   No matter where fate should lead - though scattered all over the
   earth, you must always consider yourselves members of a CHOSEN
   RACE.
 
        if you realize that the Faith of your forefathers is your
        only patriotism -
 
        if you recognize that, notwithstanding the nationalities you
        have embrace, you always remain and everywhere form one and
        only nation -
 
        if you believe that JEWRY only is the one and only religious
        and political truth -
 
        if you are convinced of this, you, Israelites of the Uni-
        verse -
 
        then come and give ear to our appeal and prove to us your
        consent!
 
        Our cause is great and holy, and its success is guaranteed.
   Catholicism, our immemorial enemy, is lying in the dust, mortally
   wounded in the head.
 
        The net which Israel is throwing over the globe of the earth
   is widening and spreading daily, and the momentous prophecies of
   our holy books are at last to be realized.
 
        The time is near when Jerusalem will become the house of
   payer for all nations and peoples, and the banner of JEWISH
   MONO-DEITY will be unfurled and hoisted on the most distant
   shores.
 
        Let us avail ourselves of all circumstances.
 
        Our might is immense - learn to adopt this for our cause.
 
        What have you to be afraid of?
 
        The day is not distant when all the riches and treasures of
   the earth will become the property of the CHILDREN OF ISRAEL."
 
        More than sixty years have elapsed since this PROTOCOL was
   written, and the riches of the earth are now almost entirely in
   the posses or under the control of the Children of Israel. The
   Torah, said the JEW poet, Heine, is the JEWS' "portable Father-
   land." Cremieux says practically the same thing - :the faith of
   our fathers is your only patriotism." The JEW regards all NON-
   JEWS as foreigners, and he is an alien everywhere.
 
 
                            FUNERAL ORATION
                THE FATAL DISCOURSE OF RABBI REICHHORN
 
        Appended to the prophecies of this PROTOCOL we have put a
   few of the events which have happened in fulfillment. It will be
   seen that there is a close correspondence between this PROTOCOL,
   the Cremieux Manifesto, and the epistle emanating from the
   "PRINCE OF THE JEWS" in 1489 A.D., and published in a Rothschild
   magazine. It is probable that when any Gentile would ever thing
   of connecting it with other documents emanating from JEWRY, or
   with modern happenings.
 
        [In its issue of 21 October, 1920, (no. 195) La Vieille
   France published an extremely important Russian document in which
   the following passage occurs:
 
        "There is a striking analogy between the PROTOCOLS OF THE
   ELDERS OF ZION and the discourse of the Rabbi Reichhorn, pro-
   nounce in Prague in !*^( over the tomb of the Grand Rabbi
   Simeon-ben-Ihuda and published by Readcliffe, who paid with his
   life for the divulgation: Sonol, who had taken Radcliffe to hear
   Reichhorn was killed in a duel some time afterwards. The general
   ideas formulated by the Rabbi are fully developed in the PROTO-
   COLS."
 
        In its issue of 10 March 1921 (No. 214) La Vieille France
   gives the version of this funeral oration which was published in
   La Russie Juive. It is perfectly clear that the funeral oration
   and the PROTOCOLS OF THE ELDERS OF ZION come from one and the
   same mint. Both are prophetic; and the power which made the
   prophecies has been able to bring about their fulfillment. This
   oration is so important that we append to it an account of the
   fulfillment of each of the sections. There can no longer be any
   doubts as to whose is the power which is disturbing the world,
   creating WORLD UNREST , and at the same time reaping all the
   profits.  JEWRY IS ENSLAVING ALL CHRISTIAN PEOPLE OF THE EARTH.
   There IS a JEW WORLD PLOT and it now stands finally and complete-
   ly unmasked.
 
        1.  Every hundred years, We, the Sages of Israel, have been
   accustomed to meet in Sanhedrin in order to examine our progress
   toward the DOMINATION OF THE WORLD which Jehovah has promised us,
   [actually it was Satan who promised all the kingdoms of the world
   to Christ if he would worship him], and our conquest over the
   enemy - CHRISTIANITY.

Saturday, December 26, 2015

New World Order

But the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. A supranational leadership of the intellectual elite and international bankers are clearly preferable to the national authorities applied their past centuries "David Rockefeller, Council on Foreign Relations." We are on the verge of a global metaschimatismou.To All we need is the right major crisis and the nation will accept the New World Order "David Rockefeller" The Council of Foreign Relations (CFR) is the US Annex a company started in England .. . (and) ... believes national boundaries should be eliminated in order to create a world government. "history teacher Carol Kouigklei" To defend the New World Order, US soldiers should kill and be willing to sacrifice "Arthur Slesigker" The New World Order will be built ... a final blow to national independence, destroying piece by piece will accomplish much more than the regular old frontal attack. "Council on Foreign Relations (CFR) Issue 1974, pp. 558" Now we can see a new world coming, a world where there is a very real prospect of a New World Order. "September 11, 1991 - George Bush Sr.". Behind the enormous wealth, charitable and ecological concerns of Rockefeller, there is a secret plan developed by the international developments of the 20th century, imposing methodically New World Order "Rockfellers" The first step to destroy a nation is to delete the memory. Destroy its books, its culture, its history. Once you put somebody write new books, manufacture a new culture, invent a new story. It will not take long to begin this nation to forget what is and what It was. The world around you will forget even faster. "Milan Kundera" History is written by those who have power and money. Neither slavery nor the poor people never made history. They read like a story is what some have decided that I had to read it. "Shimon Peres" Some governments are prepared to give parts of their national sovereignty to address the threat of climate change. "" ... The national independence should xanaoristei if he wants to keep up with globalization. "" Globalisation means, therefore, that national independence should weaken ... .. "" Member States should act wisely in order to weaken their sovereignty to protect themselves ... "The Richard N. Haas «People need to build a new class or left chaos ..." Henry Kissinger "The only thing necessary for the triumph of evil is to do nothing for the good." Edmund Burke "The greatest form of control is when you think you are free, when in fact Being fully manipulated and trained. "" There are two forms of dictatorship. One prisoner, and when you see the bars in the cage you are a prisoner. The other prisoner, but when you can not see the bars prison and you think you are free. "" The greatest hypnotist on the planet Earth is this box that we have in our corner of the room (TV). Our constantly telling you what to believe as truth. "" The greatest threat to globalization is a mind that thinks freely. "" The goal of globalization is to impose your beliefs, their ideology, their plans so as to think like yours.

Thursday, December 17, 2015

[actually it was Satan who promised all the kingdoms of the world to Christ if he would worship him], and our conquest over the enemy - CHRISTIANITY.


A JEW will under no circumstances become the friend of a
   Christian or a Moslem before the moment arrives when the light of
   the JEWISH FAITH, the only religion of reason, will shine all
   over the world.
 
        Scattered amongst other nations, who from time immemorial
   were hostile to our rights and interests, we desire primarily to
   be and to remain immutably JEWS.
 
        Our nationality is the religion of our fathers, and we
   recognize no other nationality.
 
        We are living in foreign lands, and cannot trouble about the
   mutable ambitions of countries entirely alien to us, while our
   own moral and material problems are endangered.
 
        THE JEWISH TEACHING MUST COVER THE WHOLE EARTH. Israelites!
   No matter where fate should lead - though scattered all over the
   earth, you must always consider yourselves members of a CHOSEN
   RACE.
 
        if you realize that the Faith of your forefathers is your
        only patriotism -
 
        if you recognize that, notwithstanding the nationalities you
        have embrace, you always remain and everywhere form one and
        only nation -
 
        if you believe that JEWRY only is the one and only religious
        and political truth -
 
        if you are convinced of this, you, Israelites of the Uni-
        verse -
 
        then come and give ear to our appeal and prove to us your
        consent!
 
        Our cause is great and holy, and its success is guaranteed.
   Catholicism, our immemorial enemy, is lying in the dust, mortally
   wounded in the head.
 
        The net which Israel is throwing over the globe of the earth
   is widening and spreading daily, and the momentous prophecies of
   our holy books are at last to be realized.
 
        The time is near when Jerusalem will become the house of
   payer for all nations and peoples, and the banner of JEWISH
   MONO-DEITY will be unfurled and hoisted on the most distant
   shores.
 
        Let us avail ourselves of all circumstances.
 
        Our might is immense - learn to adopt this for our cause.
 
        What have you to be afraid of?
 
        The day is not distant when all the riches and treasures of
   the earth will become the property of the CHILDREN OF ISRAEL."
 
        More than sixty years have elapsed since this PROTOCOL was
   written, and the riches of the earth are now almost entirely in
   the posses or under the control of the Children of Israel. The
   Torah, said the JEW poet, Heine, is the JEWS' "portable Father-
   land." Cremieux says practically the same thing - :the faith of
   our fathers is your only patriotism." The JEW regards all NON-
   JEWS as foreigners, and he is an alien everywhere.

Thursday, October 15, 2015

People caves aliens and our controlled imagination

People caves aliens and our controlled imagination
What about our own imagination? I noticed that we often take these pictures as accurate, as if they were photos. But if we look at how our ability to draw has changed over the time... How do we know that what we see is the same thing they saw, and how do we know we're not seeing something in these pictures just because we portrait it as something that was printed in our minds over the years by media, movies, books, etc?

Sunday, October 11, 2015

Modern Pentecostals,

Modern Pentecostals, to justify their use of tongues, refer most of all to St. Paul's First Epistle to the Corinthians . But St. Paul wrote this passage precisely because 'tongues' had become a source of disorder in the Church of Corinth; and even while he does not forbid them, he decidedly minimizes their significance. This passage, therefore, far from encouraging any modern revival of "tongues," should on the contrary discourage it‹especially when one discovers (as Pentecostals themselves admit) that there are other sources of speaking in tongues besides the Holy Spirit! As Orthodox Christians we already know that speaking in tongues as a true gift of the Holy Spirit cannot appear among those outside the Church of Christ.

Wednesday, September 30, 2015

How the jews see us

First, the Jews believe they are the only real people. Gentiles such as you and I are only animals. The reason God doesn't kill us is why he doesn't kill a donkey. It would inconvenience the Jew. And get this, those were in the words of the former Chief Rabbi of Israel!
Second, the Jew is a bloodsucker. For the last two centuries they have sucked the White Race dry. Why? Because we have the most to offer them in the way of money and power. Two things the Jew cannot live without.-The complete answer is much deeper. Jewish Supremacism the screeching they have constantly done in regards to the accusation of White Supremacist is pure psychological projection on their part. They consider themselves to be the chosen people, that they should rule over all other peoples of the earth. All non-jews are cattle and slaves. They believe they have a holy mandate to rule the world according to the Torah and the Talmud.
Their Messiah will never return until they have made a world fit for his arrival.
That means every one has to be brought to their knees for the benefit of their belief system.
Whites are their biggest obstacle in achieving their aims.
Therefore whites must be subdued, diluted or else destroyed to fulfill their covenant with their tribal god, their destiny.
The Jewish people as a whole will be its own messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, by the annihilation of monarchy which has always been the support of individualism, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this new world order, the Children of Israel, who are scattered over the world, will furnish all the leaders without encountering opposition; and this will more particularly be the case if they succeed in getting the working masses under their control. The governments of the different peoples forming the world republic will, through the victory of the proletariat, fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the State. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which it is said, that when the Messianic time has come, the Jews will have the property of the whole world in their hands.
We will have a life and death struggle to assert our destiny.

Wednesday, August 26, 2015

Τα οφέλη της L-αργινίνης επικύρωσε ο 1998 Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής Τα θεραπευτικά οφέλη της L-αργινίνης έχουν επικυρωθεί από χιλιάδες επιστημονικές μελέτες


Cardio For Life συμπλήρωμα L-αργινίνη είναι ένας ισχυρός συνδυασμός όλων των φυσικών συστατικών. Cardio For Life συμπλήρωμα L-αργινίνη περιέχει την ακριβή συνδυασμό των συστατικών που χρειάζεται το σώμα για την πρόληψη, την ανάσχεση και αντιστροφή των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το Cardio For Life φόρμουλα με βάση την έρευνα των τριών Νομπελίστες που ανακάλυψε τα θαυματουργά του οφέλη της L-αργινίνη οξειδίου του αζώτου που προέρχεται. 
Με Χάρι Elwardt, ND, Ph.D. 
Η έκθεση που ακολουθεί, η οποία υποστηρίζεται από την απίστευτη επιστημονική έρευνα, δείχνει τα πολλά οφέλη για την υγεία της L-αργινίνης στο ανθρώπινο σώμα. L-αργινίνη είναι ένα ημι-απαραίτητο αμινοξύ, το οποίο παράγεται στο ήπαρ και μπορεί να βρεθεί σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως το κόκκινο κρέας. Η ιατρική έρευνα έχει τώρα δείξει ότι με την απλή συμπλήρωση με 5000 mg L-αργινίνης καθημερινή όλα τα ακόλουθα είναι δυνατή:
Διαδικασία γήρανσης 
• L-αργινίνη αναστέλλει ένα από τα κύρια μηχανισμών της διαδικασίας γήρανσης (αναστέλλει την διαδικασία της διασταυρούμενης σύνδεσης). (1) 
• L-αργινίνη αυξάνει την απελευθέρωση της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (HGH) (επίσης γνωστή ως αντι-γήρανσης ορμόνη) από την υπόφυση. (2)
Καρδιαγγειακό σύστημα    
• L-αργινίνη βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, βελτιώνει την ικανότητα άσκησης και διευκολύνει την αγγειοδιαστολή σε ασθενείς με στηθάγχη. (3) 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και μειώνει τη σοβαρότητα των υφισταμένων αθηροσκλήρωσης. (4) 
• L-αργινίνη αναστέλλει την προσκόλληση των μονοκυττάρων στο ενδοθήλιο (ένα υποκείμενο συμβάν κατά τη διάρκεια της αθηροσκλήρωσης). (5) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος (διεγείροντας την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου, ενός νευροδιαβιβαστή που ενδογενή βοηθά στην πρόληψη αγγειοσυστολή και αγγειοδιαστολή η οποία εκκινεί με τη χαλάρωση των λείων μυϊκών κυττάρων των αιμοφόρων αγγείων). (6) 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη μη φυσιολογική πήξη του αίματος (διεγείροντας την παραγωγή της πλασμίνης και αυξάνοντας αγγειοδιαστολή). (7) 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη των ελεύθερων ριζών που προκαλείται από βλάβη στην επένδυση των αιμοφόρων αγγείων (ενισχύοντας την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου στα αιμοφόρα αγγεία). (8) 
• L-αργινίνη αυξάνει σημαντικά τον όγκο του παλμού και της καρδιακής παροχής (χωρίς επίδραση στο ρυθμό κτύπο της καρδιάς) σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, αυξάνει αγγειοδιαστολή (που οδηγεί σε αυξημένη κυκλοφορία του αίματος) σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.(9) 
• L-αργινίνη αντιστρέφει συνέπειες της στεφανιαίας νόσου. (10) 
• L-αργινίνη μειώνει την αρτηριακή πίεση σε μερικούς ασθενείς υπέρταση (διευκολύνοντας την παραγωγή του σώματος του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) και αναστέλλοντας την μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ACE)). (11) 
• L-αργινίνη αντιστρέφει δυσμενείς επιδράσεις της υψηλής πίεσης του αίματος. (12) 
• L-αργινίνη μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση. (13) 
• L-αργινίνη μειώνει την πνευμονική αρτηριακή πίεση και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. (14) 
• L-αργινίνη αυξάνει τα πόδια σε διαλείπουσα χωλότητα ασθενείς. (15) 
• L-αργινίνη αποκαθιστά την κανονική λειτουργία του ενδοθηλίου σε υπερχοληστεριναιμία. (16) 
• L-αργινίνη βελτιώνει απόσταση με τα πόδια στην περιφερική αγγειακή νόσο. (17) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την έκβαση μετά από χειρουργική επέμβαση παράκαμψης. (18) 
• L-αργινίνη μειώνει τους θρόμβους αίματος και εγκεφαλικά επεισόδια. (19) 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη της επαναστένωσης μετά από αγγειοπλαστική και bypass. (20) 
• L-αργινίνη μπορεί να δώσει προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της καρδιακής προσβολής. (21) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. (22) 
• L-αργινίνη βελτιώνει περιφερική αγγειακή νόσο. (23)
Πεπτικο ΣΥΣΤΗΜΑ 
• ανεπάρκεια L-αργινίνη μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα. 
• συμπλήρωση η L-αργινίνη μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των χολόλιθων. 
• L-αργινίνη μειώνει την διαπερατότητα του εντέρου (λόγω του ρόλου L-αργινίνη στην παραγωγή του νιτρικού οξειδίου). (24) 
• L-αργινίνη ανακουφίζει πολλές περιπτώσεις της ελκώδους κολίτιδας (με την προώθηση της επούλωσης των ελκών που εμφανίζονται στο παχύ έντερο των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα). (25) 
• L-αργινίνη μπορεί να βελτιώσει το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). (26) 
• L-αργινίνη μειώνει έλκη. (27) 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη μετεγχειρητικών ζημιές μετά από εντερική χειραγώγηση. (28) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την έκβαση σε ασθενείς με σήψη. (29)
Σύστημα απέκκρισης   
• L-αργινίνη ανακουφίζει τον πόνο και δυσφορία που σχετίζεται με διάμεση κυστίτιδα. (30) 
• L-αργινίνη βελτιώνει σημαντικά την λειτουργία των νεφρών και βοηθά στην πρόληψη σχετίζονται με την ηλικία υποβάθμισης των νεφρών. (31)
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
• L-αργινίνη βοηθά στην πρόληψη βακτηριακών & ιογενείς ασθένειες σε άτομα με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. (32) 
• L-αργινίνη αναστέλλει τη διαμόρφωση κάποιων μορφών καρκίνου (L-αργινίνη αναστέλλει την κυτταρική αντιγραφή του 24 διαφορετικών τύπων καρκίνου σε ζώα). (33) 
• L-αργινίνη ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. (34) 
• L-αργινίνη μειώνει την πρωτεϊνική σύνθεση και το ρυθμό όγκου ανάπτυξης όγκου σε καρκίνο του ήπατος. (35) 
• L-αργινίνη αναστέλλει την περαιτέρω ανάπτυξη ορισμένων τύπων σαρκώματα. (36) 
• Ένα από τα μέσα με τα οποία η L-αργινίνη εξουδετερώνει καρκίνου είναι με τη μείωση της δραστικότητας της δεκαρβοξυλάσης ορνιθίνης, ενός ενζύμου που σχετίζεται με ορισμένους τύπους καρκίνου. 
* Προσοχή: L-αργινίνη είναι επίσης πιθανολογείται να επιδεινώσουν ορισμένους τύπους καρκίνου, ωστόσο αυτό είναι απλώς μια θεωρία. 
• L-αργινίνη βελτιώνει την έκβαση της θεραπείας του καρκίνου. (37) 
• L-αργινίνη (μη υπερβολικές ποσότητες) διεγείρει πολλές πτυχές του ανοσοποιητικού συστήματος. (38) 
• L-αργινίνη διεγείρει την παραγωγή των βοηθητικών Τ-κυττάρων. (39) 
• L-αργινίνη διεγείρει τη δραστηριότητα και την παραγωγή των λεμφοκυττάρων από τον θύμο αδένα. (40) 
• L-αργινίνη αυξάνει την δραστηριότητα (κυτταροτοξικότητα) των ΝΚ λεμφοκυττάρων. (41) 
• L-αργινίνη διεγείρει την παραγωγή των Τ-λεμφοκυττάρων εντός του θύμου και τους καθιστά πιο ενεργή και αποτελεσματική. (42) 
• L-αργινίνη αυξάνει το μέγεθος του θύμου, διεγείρει την παραγωγή των λεμφοκυττάρων από τον θύμο και επαναφέρει την παραγωγή των ορμονών του θύμου αδένα σε νεανικό επίπεδα. (43) 
• L-αργινίνη βοηθά στην εξουδετέρωση της φλεγμονής. (44) 
• L-αργινίνη επιταχύνει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος για να ανακτήσει από τη χειρουργική επέμβαση. (45) 
• L-αργινίνη βελτιώνει δρεπανοκυτταρική νόσο. (46)
Μεταβολισμός    • Αλκάλωση μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας L-αργινίνη. (47) 
• L-αργινίνη ασκεί αντιοξειδωτική δράση που σαρώνουν τις ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου. (48) 
• L-αργινίνη μειώνει τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης του ορού. (49) 
• L-αργινίνη μειώνει ορού λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στο αίμα. (50) 
• L-αργινίνη αναστέλλει τη διαδικασία της διασταυρούμενης σύνδεσης. (51) 
• L-αργινίνη μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και βελτιώνει τη διάθεση του σακχάρου στο αίμα σε διαβήτη τύπου 2 ασθενείς. (52) 
• L-αργινίνη μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη. (53) 
• L-αργινίνη βελτιώνει το διαβήτη και αντιστρέφει βλάβη που προκαλείται από το διαβήτη. (54) 
• L-αργινίνη μπορεί να προλάβει τον διαβήτη. (55) 
• L-αργινίνη αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου στους πνεύμονες σε άτομα με υποξία (λόγω του ρόλου της στην παραγωγή του νιτρικού οξειδίου, η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος μέσω αγγειοδιαστολή). (56) 
• L-αργινίνη αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου στους πνεύμονες σε άτομα με ασθένεια του υψομέτρου (λόγω του ρόλου της στην παραγωγή του νιτρικού οξειδίου, το οποίο με τη σειρά του βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος μέσω αγγειοδιαστολή). (57) 
• L-αργινίνη βελτιώνει το άσθμα. (58) 
• L-αργινίνη βοηθά στην αποτοξίνωση του ήπατος και ανακουφίζει από κίρρωση. Ήπαρ δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας L-αργινίνη. (59) 
• L-αργινίνη μειώνει αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στον ορό. (60) 
• L-αργινίνη ανακουφίζει παχυσαρκίας και διευκολύνει την απώλεια βάρους (διεγείροντας την απελευθέρωση της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (HGH) από την υπόφυση). (61)
Μυοσκελετικού Συστήματος 
• L-αργινίνη διευκολύνει την επούλωση των καταγμάτων. (62) 
• L-αργινίνη διευκολύνει την ανάπτυξη των μυών (με αναστολή της απώλειας μυών) και απαιτείται για την μεταφορά του αζώτου που χρησιμοποιείται στο μεταβολισμό των μυών. (63) 
• Μυϊκή αδυναμία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας L-αργινίνη. (64) 
• L-αργινίνη μπορεί να αποτρέψει και να ανακουφίσει οστεοπόρωση (διεγείροντας την απελευθέρωση της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (HGH), η οποία είναι ένας σημαντικός μεσολαβητής του σχηματισμού των οστών και οστικού? Διεγείρει επίσης τη σύνθεση του νιτρικού οξειδίου η οποία είναι ένας ισχυρός αναστολέας των οστεοκλαστών που προκαλούν το επαναρρόφηση οστού). (65) 
• Ως πρόδρομος για την παραγωγή νιτρικού οξειδίου, IL-αργινίνη προκαλεί τη χαλάρωση των λείων μυών. (66) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την απόδοση των μυών. (67) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την πρόσληψη γλυκόζης σε μυϊκά κύτταρα. (68)
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   • L-αργινίνη μπορεί να είναι χρήσιμη για τη θεραπεία της νόσου του Alzheimer (χάρη στην ικανότητά της για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων νευράξονες αυξάνοντας τα επίπεδα πολυαμινών). (69) 
• L-αργινίνη είναι απαραίτητη για την αναγέννηση των κατεστραμμένων αξόνων των νευρώνων (ο ρόλος της φαίνεται να είναι σαν ένας παράγων για αποικοδόμηση πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη λόγω τραυματισμού άξονα). (70) 
• L-αργινίνη διευκολύνει την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης μνήμης (διεγείροντας την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) -. Ενός νευροδιαβιβαστή υπεύθυνη για την ενίσχυση (αποθήκευση) μακροχρόνιας μνήμης (71) 
• L-αργινίνη βελτιώνει τη μνήμη και γνωστικές λειτουργίες. (72) 
• L-αργινίνη βελτιώνει την απόκριση της υπόφυσης και ρυθμίζει ορμονικό έλεγχο. (73)
Σεξουαλική Σύστημα 
• L-αργινίνη ανακουφίζει ανδρική ανικανότητα (διεγείροντας την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου, του ενδογενούς χημική ουσία που διεγείρει στύσεις στα αρσενικά). (74) 
• L-αργινίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας αποτελεσματικά με την αύξηση της παραγωγής νιτρικού οξειδίου στο σηραγγώδες σώμα, ο σπογγώδης ιστός του πέους. 
• L-αργινίνη ανακουφίζει την ανδρική στειρότητα με τη βελτίωση αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα του σπέρματος (λόγω της εμπλοκής του στην παρασκευή του ενδογενούς σπερμιδίνης). (75) 
• L-αργινίνη βελτιώνει τη λίμπιντο (αρσενικά και θηλυκά). (76) 
• L-αργινίνη ενισχύει (θηλυκό) σεξουαλικής απόδοσης - λόγω του ρόλου της στην παραγωγή του νιτρικού οξειδίου στην κλειτορίδα (νιτρικό οξείδιο διευκολύνει γυναικείου οργασμού στην κλειτορίδα). (77) 
• L-αργινίνη βελτιώνει (αρσενικό) σεξουαλική απόδοση με την παροχή αζώτου στο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) μόριο που συνδέεται αναπόσπαστα με την επίτευξη της στύσης - L-αργινίνη παράγει 
στύσεις που είναι μεγαλύτερα, πιο δύσκολο και πιο συχνές. Επίσης, αυξάνει την ανδρική σεξουαλική αντοχή, δηλαδή στύσεις που διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. (78) 
• L-αργινίνη βελτιώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα του σπέρματος. (79) 
• L-αργινίνη μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του προστάτη. (80) 
• ανεπάρκεια L-αργινίνη μπορεί να προκαλέσει ατροφία των όρχεων των όρχεων.
Δέρμα / Μαλλιά 
• Απώλεια μαλλιών (ιδιαίτερα ανδρική φαλάκρα) μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας L-αργινίνη. (81) 
• L-αργινίνη επικεντρώνεται στο δέρμα. 
• L-αργινίνη (εφαρμόζεται τοπικά) αυξάνει το επίπεδο του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα στο δέρμα. (82) 
• L-αργινίνη διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών (κύτταρα του δέρματος). (83) 
• L-αργινίνη είναι απαραίτητη για και επιταχύνει την επούλωση των πληγών (διεγείροντας την απελευθέρωση της ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης (HGH), διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου και με την διέγερση του πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών). (84) 
• L-αργινίνη επιταχύνει την επούλωση των εγκαυμάτων. (85) 
• L-αργινίνη επιταχύνει δραματικά την επούλωση των πληγών σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. (86) 
• L-αργινίνη μειώνει τη μόλυνση μετεγχειρητική και τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο. (87) 
• L-αργινίνη βελτιώνει σκληρόδερμα. (88)
Ασφάλεια 
• L-αργινίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή στις παραπάνω μελέτες, καθώς και χιλιάδες άλλοι. (89) 
• L-αργινίνη έχει χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ανθρώπους για τα τελευταία 30 χρόνια.

Sunday, August 9, 2015

666 and 888


'This is wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666- Revelation 13:18.
Wisdom
Most people know that 666 is the number of the beast. Who or what the beast is, or why he should have a number is less certain ground.
Not many people will have heard of 888. Surprisingly 888 occurs in the Bible verse immediately following the one containing 666, quoted above. However it is hidden in the verse rather than clearly stated, as I will be explaining later.
The Scriptures are inspired by the Holy Spirit, and without the help of the Holy Spirit we can only understand them at the superficial level of the natural mind. We can understand their moral teaching and enjoy their stories and poetry, but we are in darkness as to their spiritual meaning.
Some things in Scripture are specifically described as mysteries. In various places in the New Testament we find such statements as 'He that has ears let him hear,'or 'Let him that reads understand' or 'Behold, I show you a mystery.' Revelation 13:18 (quoted above) begins with the words 'This is wisdom.' Such phrases indicate something hidden, which we must search out by prayerful study in dependence on the Holy Spirit. Our topic of 666 and 888 is in that category.
To understand Revelation 13:18, we will need to study the preceding verses. Most people would do this naturally here, as they are dramatic, and obviously part of the same topic. We will also need to study the verses following. Many people would not do this here, because they are in the next chapter, and at first sight don't appear to have any special connection. It is the verses following in chapter 14 that hold the key to understanding the number of the beast.
We will also need some knowledge of the subject of Bible numerics, without which it is impossible to understand the significance of 666 or 888.
Bible Numerics
Numbers in the Bible have significance. Seven, for example, is regarded as the number of spiritual perfection and of God. Thirteen is often associated with rebellion and Satan. Six is particularly the number of man and his works.
How do we know the meaning or significance of a given number?
The significance of numbers is established by their use both in Scripture and in nature. God created man on the sixth day in the Genesis account, and on the seventh day he rested from his works. He appointed 6 days for man's labour. After 600 years Noah, whose name means Rest, ceased from work and entered the ark. These, and other scriptures, make 6 the number of man and of man's works apart from God. The seventh day is the Lord's day. The Bible, especially the book of Revelation, is heavily patterned on the number 7. This indicates that 7 is the number of God.
The meanings of numbers are further illustrated and established by the study of Gematria or the numeric values of words. The Greeks and Hebrews did not have separate symbols, such as 1, 2 and 3, for numbers like we do. Instead, like the Romans, they used the letters of their alphabets. In Greek alpha represents 1 and beta 2 and so on up to iota, which is 10. After that kappa is 20, lambda 30 and so on up to rho, which is 100. Sigma is 200, tau 300 and so on up to omega, which is 800. These values are shown in the table below. (The number 6 was originally the letter digamma which later dropped out of use.) This means that you can take the letters of any word or name, and add them up to get a total value for the word. That value is called the gematria. The name Jesus (IhsouV in Greek) adds up to 888.

Letter
Name
Value
 
Letter
Name
Value
 
Letter
Name
Value
a
alpha
1
 
i
iota
10
 
r
rho
100
b
beta
2
 
k
kappa
20
 
s
sigma
200
g
gamma
3
 
l
lamda
300
 
t
tau
300
d
delta
4
 
m
mu
40
 
u
upsilon
400
e
epsilon
5
 
n
nu
50
 
f
phi
500
z
zeta
7
 
x
xi
60
 
c
chi
600
h
eta
8
 
o
omicron
70
 
y
psi
700
q
theta
9
 
p
pi
80
 
w
omega
800
Many of the titles of Jesus have the number 8 as a prominent feature or factor. KurioV (Lord) has the value 800. CristoV (Christ) is 1480 which has the factors 37 x 8 x 5. (888 is 37 x 8 x 3). Alhqeia (truth) is 64 or 8 x 8. Swthr (Saviour) is 1408 or 8 x 8 x 22. OdoV (Way) is 344 or 8 x 43.
KosmoV (world) on the other hand has the gematria 600. The kosmos is the sphere of man's works apart from God. Many of the names and titles of Satan, such asdrakwn (dragon) and ofiV (serpent), have the factor 13.
Over the centuries much time has been given to the study of numbers. Both men of God and students of the occult have been involved. The number 666 has excited much interest and the 153 fishes caught in the net have probably had more than 153 different explanations. An excellent book on the subject, Number in Scripture by Ethelbert Bullinger was written at the end of the 19th century. His grasp of Scripture and Hebrew and Greek was scholarly. His ideas of science are of course not uptodate now. However the multitude of examples he produces from Scripture of consistent meanings for various numbers are very convincing, and I recommend his book to those interested in pursuing the subject further.
Bible numerics and gematria are certainly not everyone's cup of tea; so don't worry if you feel they aren't for you. However, I believe some knowledge of the subject is necessary for anyone who wants to understand the book of Revelation. This is especially true for those wanting to understand the meaning of 666, the number of the beast and its contrast with 888, the number of Jesus.
The Mark of the Beast
We read about the mark of the Beast in the two verses before the verse quoted on the front of this booklet. 'He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name' (Revelation 13:16,17).
These verses have given rise to a lot of thought and speculation. Many people no doubt have been worried or frightened by what they have heard and been taught. What is the nature of this mark? People have suggested that credit cards will be replaced by electronic marking of the hand or forehead. Your bank balance could be electronically written on your hand, and updated whenever you bought or sold! I once even heard that the central computer that was going to control it all was somehow designed round the number 6! (This last idea is very improbable, as all good computing people know that there are 8 bits to a byte, and computers are generally built around 2s and 8s and 16s rather than 6s!)
This literal view of Revelation chapter 13 clashes with chapter 14 verse 1: 'Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father's name written on their foreheads.' We must interpret consecutive verses consistently. If the mark of the beast is made electronically on people's foreheads then the name of Jesus must be written electronically on the foreheads of the 144,000. I have never heard anyone suggest that that is what is going to happen.
Can a physical mark somehow inscribed on our bodies really make us pleasing or displeasing to God? I don't think so. It is what goes on inside the forehead that really matters. Inside you can have one of two different kinds of mind. You can have the mind of the beast, or animal, to use the normal modern English word; or you can have the mind of Christ. Both minds are mentioned in scripture and we will now consider each in turn.
The Mind of the Beast
In Daniel chapter 4 verse 16, we read: Let his mind be changed from that of a man and let him be given the mind of an animal, till seven times pass by for him. Who was this man? Nebuchadnezzar, the great king and rebuilder of Babylon, was one of the most powerful men in ancient history.
In the pages of the Bible there are two great rival cities. We first hear of Babylon under its Hebrew name Babel in the well known story of Genesis chapter 11. It comes into prominence in the latter part of the Old Testament. Jerusalem is first mentioned in the book of Joshua, but is not important till the time of King David. He captures it from the Jebusites and makes it his capital. From then on it is prominent throughout scripture, and is seldom long out of the news today. The book of Revelation ends with the destruction of Babylon and the manifestation of the new Jerusalem descending from heaven as a bride adorned for her husband.
Egypt and Babylon were the two great empires of ancient times. Both are full of deep spiritual significance. The first great deliverance of scripture was from Egypt. The second was from Babylon. All God's people Israel came out of Egypt. Only a minority of them returned from Babylon.
What do these two countries represent? Every Bible reader knows the story of Moses and the exodus from Egypt, the ten plagues, the first Passover, the destruction of the Egyptians in the Red Sea and the bringing to birth of God's people Israel. Everyone has at least a basic knowledge that Jesus is the new Passover Lamb who has brought us out of a spiritual Egypt and created us as a new spiritual people.
The deliverance from Babylon is less familiar. Babylon was the great home of false religion. The essence of false religion is that it is based on man and man's works. It has no real reference to God. It promotes and exalts man.
Nebuchadnezzar was king of Babylon when the Jews were there in captivity. Chapter four of Daniel describes Nebuchadnezzar's fall and restoration in his own words. His troubles began when he proudly said: Is not this the great Babylon I have built as the royal residence, by my mighty power and for the glory of my majesty? These words echo those of the first builders of Babel centuries before as they built their tower in total independence of and disregard for God. 'Come, let us build ourselves a city, they said, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth.' They also have the same spirit as the builders of countless spiritual babels from that day to this.
No sooner were these words out of Nebuchadnezzar's mouth than judgment fell. In the words of scripture, He was driven away from people and ate grass like cattle. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird. And the words previously quoted, Let his mind be changed from that of a man and let him be given the mind of an animal, were fulfilled.
An animal (a beast) can have no idea of God. Spiritual and moral values are of no meaning to it. The number six represents man without God. The number six six six means man man man, a system that is totally man-centred and man-dominated. Everything is based on man's thoughts and plans and schemes. There is no room for God in it.
For seven years he lived as an animal and ate grass until his reason returned to him. His last recorded words have quite a different spirit: Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride he is able to humble.
Nebuchadnezzar's earlier career had been marked by the number 6. He built an image 60 cubits high and 6 cubits wide. The Philistine giant Goliath was strikingly similar to Nebuchadnezzar. He also boasted of himself and was marked with the number 6. He was 6 cubits tall and had a spear with an iron point weighing six hundred shekels. He also had 6 pieces of armour. His fate was more drastic in that rather than just receiving the mind of a beast for 7 years, his head was cut off altogether!
We might have expected a number related to 13 rather than 6 to be the number of the beast, as 13 is more associated with Satan whereas 6 is the number of man. A well known incident from the gospels helps us understand. Peter had a wonderful moment of revelation when he said to Jesus, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven.
Very soon afterwards in the narrative, Peter gave Jesus some wise human advice about avoiding the way of the cross. Jesus turned and said to him, Get behind me, Satan! You are a stumbling-block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men. 666 represents man without God. Peter's advice was 666, but Jesus saw it as directly from Satan. The truth is that man without God is man with Satan.
You cannot be neutral. You cannot opt to live with neither God nor Satan. Any system or any life that gives no place to God is actually controlled by Satan, because he is the prince of this world.
Buying and Selling
Now we must consider Revelation 13 verse 17, 'No-one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name.'
We immediately wonder how we are going to survive if we take this verse literally. Where will we get our food? Will God do the same sort of miracles for us that he did for Elijah?
When these words were first written, I don't believe they would have struck terror into the hearts of those who read them. In agricultural societies most people produce their own food and even clothes. People did not need to buy and sell to live.
I cannot say for certain that this verse will not have a literal, physical fulfilment. However I believe we do better to look for its spiritual meaning.
The beast of verse 17 is the beast who came up out of the earth (as we read earlier in this chapter). The earth, as I will explain in more detail later, is a picture of those, believers or church members, who are not dwellers in heaven. They walk according to the flesh rather than the spirit. The earth is distinct from the sea, and also distinct from the heavens. The sea is the multitude of unbelievers and heathen (see Rev 17:15).The heavens are those who are truly seated with Christ in heavenly places. We can say that the earth represents the carnal church.
The carnal church is full of buying and selling. It is described later in the book of Revelation as a prostitute. The sexual act is an act of deep and intimate communion between man and wife. It also pictures the communion we should have with God. A prostitute is someone who takes this act, and uses it in a totally wrong way - outside marriage - to make money. In different ways throughout history, the church has done exactly the same thing. It has taken the things of God, and sold them for money. In previous times, priests offered forgiveness of sin in return for money. The church became unbelievably rich through the services it offered and the taxes it demanded. In modern times, evangelists will offer their healing gifts for money. "Mail me your love offering for God's work, and I will pray for God to heal you." In some developing countries 'pastors' become much richer than they would ever have been if they had stayed in a normal job. Well-meaning churches from the west pour in money to "spread the gospel" and support the "work of God". Direct and less direct lies are told to keep the money flowing.
I don't believe the real work of God has ever suffered from lack of funds! God never starts a building project that he has not got the finances to complete.
When anyone, openly or in a more hidden manner, uses the things of God to build up his own position, reputation or bank balance, he is, in the sight of God, a prostitute.
Chapter 18 of Revelation describes the fall of Babylon. In verse 3 we read: 'For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries.' The chapter goes on to describe the immorality of the kings of the earth and the massive wealth of the merchants of the earth, and their great sorrow at the fall of Babylon.
In Bible times money did not have the same implications as it does now. In these days certainly in western society people cannot live without money. Most people live in cities and earn salaries with which they pay for their food and clothing and other needs. In ancient times most people could produce their own food and clothes and had little need of money. Merchants were unproductive people who bought what others had made or produced and transported it to somewhere else where they could sell it for a profit. Many of the goods described in Revelation 18 were luxury items.
We can see a spiritual parallel to this in those preachers and teachers who have no real word from God of their own. They take what they have heard in sermons and on tapes, and what they have read in books. They pass it on as if it were their own. They use it to build up their own reputation and status. Such people are marked with the number 666. They buy and sell in Babylon, and they will weep greatly when their Babylons fall.
The way of God is very different. The Spirit and the Bride (chapter 22 verse 17) issue an invitation to 'take the water of life freely'. Someone once said, 'Heaven gives, earth sells, hell robs.' God, and his true servants will always give. 'Freely you have received', Jesus said, 'freely give.'
Those who have learnt to live in the heavens with Christ will not wish to buy and sell the things of God. They have received freely from their heavenly Father. They will give freely to all who want to receive from them.
The Mind of Christ
We have considered the mind of the beast, and can now move to the happier task of considering the mind of Christ. In chapter 14 verses 1 to 5, immediately after the 666 verse at the end of chapter 13, John describes a vision of the 144,000 servants of God. We are first introduced to them in chapter 7 where they are described as 12,000 out of each of the tribes of Israel who are sealed on their foreheads.
The great characteristic of this company is that they are like Jesus. They were born in the likeness of Adam, but now they are wholly changed. Their transformation is complete. 666 has become 888. They have become like Jesus. God has acknowledged them as totally his by sealing them with his seal. These are people who have the mind of Christ.
Let us read these verses slowly and prayerfully, that we may catch a vision of God's plan. I believe he is fulfilling it in the days in which we are now living. His 144,000 servants are now in training and preparation.
v1. Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him144,000 who had his name and his Father's name written on their foreheads.
What a remarkable contrast between this and the preceding verse! The mind of the beast is represented by the number (666) of a name. The mind of Christ is represented by a name that has a number (888). Numbers are impersonal things, well-suited to computers, but unnatural to humans! If you have the mind of the beast, you are only a number. No doubt you will be part of someone's statistics. If you have the mind of Christ, you have a name. You have become a person and an individual in the sight of God. Your name is in the Lamb's book of life.
These 144,000 stand on Mount Zion. The significance of this is clear from Isaiah chapter 2 verses 2 and 3: In the last days the mountain of the LORD's temple will be established as chief among the mountains; it will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the LORD from Jerusalem.' Those who stand on Mount Zion will be those who reign with Christ. They are fit to reign with him because they are of one mind with him. They have his mind. They are not raw recruits off the street. They have undergone the necessary training and preparation. Their minds have been changed from 666 to 888.
I believe the number 144,000 should not be taken literally (as the Jehovah's Witnesses do). We should not expect that there will be exactly 144,000 people standing on a literal Mount Zion, or perhaps belonging to some organisation. Rather we should again consider the meaning of the number. These 144,000 are 12,000 out of each of the 12 tribes of Israel. As well as there being 12 tribes, Jesus chose 12 disciples. Also the new Jerusalem in chapter 20 has 12 foundations and 12 gates. Israel, the disciples, and the city of Jerusalem were all especially chosen by God. Bullinger says that 12 is the number of governmental perfection. I believe that the number 144,000 means a large company of those whom God has chosen to reign with Christ.
v2 And I heard a sound from heaven like the sound of many waters and like the sound of loud thunder. The sound I heard was like that of harpists harping on their harps.
In this verse we find three suggestive descriptions of the sound (or voice) of the 144,000. Firstly it is like the sound of many waters. The same description is used of the voice of God in Ezekiel 43:2, and of the Son of Man in Revelation 1:15. Water means life. Many waters means abundant life. Neither man, nor animal, nor plant can live without water. The 144,000 will possess abundant spiritual life in themselves. They will impart this spiritual life to others. Jesus said, I have come that they may have life, and have it more abundantly. The words that he spoke were spirit and life. The 144,000 will be like him. The words that they speak will bring life to those that hear. This is true already to some extent of some who are following Jesus, but the time is coming when it will be true in fullness. It will be true in a far greater measure than we have yet seen it.
Secondly their sound is like loud thunder. Thunder suggests authority and power. The voice of God at Sinai was accompanied by thunder when he announced the most authoritative revelation that man has ever been privileged to receive. Moses delivered the ten commandments, and the law that followed with the full authority of God. The 144,000 will, like Moses, be backed by the authority of God. They will not be new recruits to God's army. They will be those whom God has trained and prepared and purified and made ready to receive his authority. They will be wholly qualified by their character to receive it.
Thirdly their sound is like harpists harping on their harps. Here we have another aspect of the voice of the 144,000. It is like music. Not everyone has the ability to make music. Only those who have a certain natural gift. Also no one can make music without training. Babies do not make opera singers! A musician must first learn to listen before he can play. He must learn to recognise major and minor scales and sound combinations and rhythms. He must then discipline his hands or his voice to reproduce those sounds. It all takes a lot of time and training as well as natural ability.
The result is twofold. Music can give great pleasure. It can be very beautiful. It also is a form of communication. It can impart a message.
The voice of the 144,000 will be like music. Like musicians they will have a God-given gift. They will have listened long and intensively to the voice of God. They will be trained by long discipline to reproduce that voice. The result will be that they will impart the true word of God and they will do so with great beauty. The crowds were drawn to Jesus for these very reasons. Their verdict: 'No one ever spoke like this man.'
Like true musicians they will harmonise perfectly with each other. Poor musicians all try to sing the same tune, but can be out of tune and out of time with each other. They may enjoy themselves, but other people won't want to listen! Good musicians can all sing a different tune, but perfectly harmonise and blend together. Those who are only taught by man all speak the same message, but are out of time and out of tune with each other. They have no real unity. Those who, like the 144,000, are taught by God have a wonderful diversity and yet perfectly blend together. They are one in the spirit.
v3 And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.
People sing songs to express or describe an experience. People who know little or nothing of the experience will not be able to relate to the song. The distinctive experience of the 144,000 is that they have been redeemed from the earth.
The earth is the realm of the natural man. It contrasts with heaven, which is the realm of God and of the spirit. The book of Revelation refers frequently to three spheres: the heavens, the earth and the sea. The sea is barren and profitless. You cannot cultivate it or build on it or control it in any way. The only useful thing you can do with it at least in the ancient world is to catch its fish. The fish must then be brought to land. Jesus used this picture to describe the initial conversion experience. He said to Peter, I will make you fishers of men. The disciples were to bring people from the sea realm to the earth realm.
The book of Revelation clearly distinguishes between those who dwell on earth and those who dwell in heaven: Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them! But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you! He is filled with fury, because he knows that his time is short. The first part of this verse does not refer to those who have died and gone to heaven, but to those who are seated with Christ in heavenly places. Heaven in the New Testament is a present reality rather than a future home. It is the realm of the spirit. Different terminology is used for what happens after we die. Paul, for example, speaks of departing and being with Christ, but not of going to heaven. Jesus speaks of going to the Father.
Like every other member of Adam's race, the 144,000 were originally of the earth. They have become dwellers in heaven. Their citizenship has changed. They no longer belong to the world and its systems, but to the heavenly realm. The fullness of redemption has been outworked in them, and now they belong wholly to God.
v4 These are those who did not defile themselves with women, for they kept themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men and offered as firstfruits to God and the Lamb.
What does it mean to defile themselves with women? Obviously we live in an age of sexual promiscuity and immorality of every kind. The servants of God must be pure and above reproach in all such matters. However this should go without being said. Also if this is the only meaning of this verse it appears to be a message for the male sex only, presumably with women excluded from the ranks of the 144,000!
What I believe is in mind here is the deeper question of spiritual purity. The book of Revelation speaks of two women, both of whom probably represent the same thing. In chapter 2 verse 20 we read: You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Later in Revelation 17:5 of course we read of Mystery Babylon the great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth.
These are the women with whom the 144,000 will not be defiled. They will be utterly free from the contamination of Jezebel and of Babylon. They will have understood by the revelation of God the nature and meaning of Mystery Babylon and from the heart they will have obeyed the injunction, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues.
The meaning of this is clarified by the second and deeply significant statement of verse 4: They follow the Lamb wherever he goes. Jesus himself was totally outside the Babylon of his day. He had no part in its corrupt manmade religious systems. Like him instead, they will be wholly led by the Spirit.
What does it mean to follow the Lamb wherever he goes? Where did Jesus go? On this earth he went from conception (by the word of God) to birth. He went on through childhood and adolescence to manhood. He trod the path of obedience, rejection, suffering and death. He rose in victory from the grave and was exalted to the right hand of God. That in summary was the pathway of the Lamb of God. That also is the pathway of those who follow him wherever he goes. Nothing can be omitted.
Those who follow him must also be conceived and born by the word of God. They also must pass through childhood and adolescence to maturity. They also must experience rejection, suffering and death in their walk of obedience. For most this will not be a physical death, but a death experience. They also, if they suffer with him, will reign with him. They will be offered as firstfruits to God and the Lamb, just as he was offered as the first of the firstfruits.
Many thousands of people were touched and blessed by Jesus in the brief three years of his ministry on earth. Only twelve were with him all the time and followed him wherever he went. The 144,000 are also a small minority made up of those who follow the Lamb wherever he goes. Beyond them, as described in chapter 7 of Revelation, there will be a great multitude wearing white robes and standing before the throne of God.
v5 No lie was found in their mouths; they are blameless.
The final characteristics of the 144,000 are their truthfulness and purity. Lying is a way of life that surrounds us. Direct lies, indirect lies, white lies and black lies are part of politics, business and social life. Worse still they are part of family life and church life. Yet worse we can find their source in our own hearts.
Jesus was and is completely different. Everything he said and did was totally true. He himself was and is the truth. The Holy Spirit is the spirit of truth. Satan on the other hand is described as the father of lies.
What is the greatest lie? I believe the greatest lie is false witness about God. Jesus is described as the faithful and true witness. He was and is the perfect representation and description of God. Not only did he speak the truth, but he was the truth. The Pharisees, by contrast, were the ultimate false witnesses. They spoke of God and taught people about God, but their lives totally denied him. Man's religion today modern Babylon is the same. Its claim to represent God is the ultimate lie and the ultimate defamation of God's character. It is sinful and wrong to tell lies about natural things, and even there we must cultivate an attitude of truthfulness. It is much worse to tell spiritual lies, by being false witnesses to God.
Much of what has called itself the church down the centuries has been one great lie. It has claimed to be God's representation on earth, and the man in the street has believed it. When he thinks of God, he thinks of what he has seen and heard of and knows from the church.
The 144,000 will be wholly different from what we have known as the church. Like Jesus they will be faithful and true witnesses, in whose mouths and in whose lives there will be no lie. The world now is hungry to meet them.
Conclusion
In this study we have looked at two kinds of people. We may call them the 666 people and the 888 people. The 666 people live their lives without God, wholly according to adamic fallen human nature. In doing this, willingly or unwillingly, they are in Satan's grip. The 888 people are a total contrast. They follow the Lamb wherever he goes. They are wholly led by the Spirit and have entered the fullness of sonship. They have been redeemed from the earth.
Can we be among those 144,000? Is such a level of perfection possible? Can we obey the command of Jesus to be perfect even as your Heavenly Father is perfect? Did John's visions on the island of Patmos really come from God? Human words are inadequate to answer these questions. Unless you have an answer from God deep in your heart by the revelation of the Holy Spirit, you have no answer that can affect your life. The entrance of his word gives light. Let us wait on him that we may receive it.